Заместник-кметът на община Варна Павел Попов коментира заповедта за онлайн обучението. Снимка Община Варна

Заместник-кметът на община Варна Павел Попов коментира заповедта за онлайн обучението. Снимка Община Варна

Учениците от Варна и региона минават на онлайн обучение считано от утре, 31-ви януари, до 2-ри февруари, петък, включително. Това става на основание заповед на Регионалната здравна инспекция (РЗИ)  във Варна за преустановяване на присъствения учебен процес до 2-ри февруари и на провеждането на извънкласни занимания до 5-ти февруари включително, получена в община Варна днес. "В следващия период – 3-5 февруари включително - децата са в междусрочна ваканция", припомня заместник-кметът на община Варна Павел Попов.

Съгласно заповедта на РЗИ-Варна, се удължават временните противоепидемични мерки в община Варна до 5-ти февруари включително. Разпоредено е на общинските звена стриктно изпълнение на предписанията на РЗИ.

Директорите на детски градини и ясли са уведомени, че трябва да провеждат стриктен ежедневен филтър в детските заведения и да не допускат заболели деца, смесване на групи и провеждане на общи мероприятия. Необходимо е да се извършва често проветряване и засилена текуща дезинфекция на повърхностите, миниум два пъти на ден. Родителите няма да се допускат до вътрешните помещения в детските заведения.

Общинските лечебни заведения също са уведомени да приведат в изпълнение изготвените планове за грипни епидемии. Продължават да са забранени свижданията в болници и специализирани институции за предоставяне на социални услуги. Препоръчително е носенето на защитна маска за лице от всички, които се намират в закрити обществени места, в т. ч. транспортни средства за обществен превоз, лечебни и здравни заведения, аптеки, оптики, специализирани институции за предоставяне на социални услуги и други, се посочва в допълнителните препоръки на РЗИ.

Временните противоепидемични мерки ще бъдат променени в зависимост от развитието на епидемичната ситуация на територията на община Варна, допълват от Здравната инспекция.