Тестовете ще се съхраняват в специални кутии в гимназии, до които ще имат достъп определени лица. Снимка Архив Черноморие-бг

Тестовете ще се съхраняват в специални кутии в гимназии, до които ще имат достъп определени лица. Снимка Архив Черноморие-бг

В училищата ще се съхраняват положителните тестове на учениците от първи до четвърти клас. Отрицателните ще се събират в плътни чували или торби за смет, които ще се завързват и слагат в контейнерите за смесен битов отпадък. Редът е разписан детайлно от министерствата на околната среда и водите и на здравеопазването в актуализираните Насоки за обучение и действие в условията на извънредната ситуация на училищата, които от вчера са задължителни за изпълнение.

Децата от първи до четвърти клас ще бъдат тествани два пъти в седмицата преди да влязат в класните стаи. Тези, чиито тестове са отрицателни ще могат да учат присъствено, на тези, на които тестовете са дали положителен резултат ще се приберат у дома.

92% от родителите в СУ Св. св. Кирил и Методий искат да тестват децата им 

Ако резултатът от изследването на някое от децата в класа е положителен, всички елементи от неговия тест се прибират в специална картонена кутия за изгаряне на опасни отпадъци. Училищата сами купуват тези кутии, които са налични на пазара в България и струват по няколко лева. Кутиите ще се съхраняват в определени само за тази цел помещения в училищата, до които имат достъп само медицинските специалисти или други лица, определени от директора. Когато общата заболеваемост в съответната община спадне под 250 на 100 000 души и изследването на учениците се прекрати, кутиите с положителните тестове ще бъдат предавани в съответните регионални здравни инспекции (РЗИ) за унищожаване. Това може да стане с неспециализиран транспорт.

Поради големия брой училища и ученици в София, опасните отпадъци там ще бъдат събирани не само еднократно в края на кампанията по тестването, а при запълнени поне три кутии с положителни тестове в училищата. Тогава Регионалното управление на образованието (РУО) или Регионалната здравна инспекция (РЗИ) могат да подадат искане за тяхното транспортиране и обезвреждане до предприятие за управление на дейностите по оказване на околната среда (ПУДООС) към Министерството на околната среда и водите.