Учителите от бургаското школо ще изучават нови техники в сферата на образованието

Учителите от бургаското школо ще изучават нови техники в сферата на образованието

Най-голямото бургаско училище търси формулата на успешното съвременно образование като инвестира в повишаването на компетенциите на своите педагози. Проектът "Интеркултурни компетенции и технологии - пътят към успеха" идва в точния момент и се изправя срещу едно от най-сериозните предизвикателства за българския учител – работата с "нет" - поколението. Какъв всъщност е проблемът? От едната страна в образователния процес стоят нашите деца - с коренно различния си начин на мислене, поведение и стил на учене. Те приемат технологиите за даденост и не могат да живеят без тях. От другата страна са учителите, които от своя страна търсят подходящите и полезни мерки, за да се адаптират към постоянно променящата се информационна среда. Така по естествен път идва идеята за включване на училищния персонал в квалификационни обучения в международна среда, които да осигурят нужните методологични и дигитални компетенции за преодоляване на асинхрона в технологичните умения.

Проектът се финансира по програма "Еразъм+" и предвижда участие на петима учители  в три курса, първият от които се реализира в момента: "Технологично подпомогнато обучение", "Многообразие в образованието: Развиване на междукултурни и комуникационни умения" и "Разгръщане на ИКТ уменията. Използване на технологични инструменти". Проектните дейности обхващат периода юли 2017 – юни 2018 година, а курсовете се провеждат в Изпълнителният център за обучения в Малта.

По-ефективната работа на учителите за по-добри резултати на учениците ще се постигне с подобряване на уменията им за преподаване чрез овладяване и добавяне на нови техники и използването на утвърдена европейска иновативна методика. В резултат на обученията учителите ще развият широк спектър от междукултурни, дигитални, технически, творчески, авторски, онлайн и езикови умения и компетенции, които ще споделят чрез поредица от вътрешни обучения и семинари с колегите си и с учители от Бургас и региона.

Галерия