Doktor

Doktor

Удължават договорите за наем на варненските лекари с още 5 години

продължат по сега съществуващите клаузи в тях. 
Местните депутати решиха още да упълномощят своя представител в дружеството "Варна-Ефкон" Владимир Тонев да участва и да гласува в извънредното общо събрание насрочено за 19 декември. Фирмата, в която общината има участие, изгради видеонаблюдението в града. На общото събрание ще се вземат решения за поддръжката и сервизирането на системата, както и за доплащането й към австрийската "Efkon" AG. 

Договорът на фондация „Владиславово“ за ползване на базата в ДКЦ "Чайка" ще бъде удължен с още пет години, решиха съветниците. Базата е необходима, тъй като фондацията изпълнява проект по ФАР за предоставяне на услугата "Дневен център за стари хора", който ще приключи след три години. 
Решенията на комисията трябва да бъдат потвърдени и на утрешната сесия на Общинския съвет.

Днес+