Сега документите се подновяват в райнните полицейски управления или в поделията на ДАБ. Снимка Архив Черноморие-бг

Сега документите се подновяват в райнните полицейски управления или в поделията на ДАБ. Снимка Архив Черноморие-бг

Украинските граждани, които са със статут за временна закрила, могат да подновят регистрационните си карти до 31-ви март. Министерски съвет удължи срока на действие на временната закрила в Република България 4-ти март 2025 г. В тази връзка всички издадени регистрационни карти на чужденци с предоставена временна закрила в страната към настоящия момент са със срок на валидност до 4-ти март 2024 г. Те следва да бъдат продължени/подновени след заявено желание от разселеното лице с предоставена временна закрила, което е нейн титуляр.

Срокът на регистрационните карти, валидни до 4-ти март 2024 г., може да бъде продължен както след, така и преди тази дата, по искане на разселеното лице.

Пререгистрацията на лицата, които притежават регистрационни карти за временна закрила се осъществява до 31-ви март 2024 г. в пунктовете на МВР и в центровете на Държавна агенция за бежанците (ДАБ) в страната.

В случай, че чужденецът заяви желанието си да продължи регистрационната си карта след 31-ви март 2024 г., той може да подаде заявление само в някое от териториалните поделения на ДАБ.

Поради това на територията на ОДМВР - Бургас украинските граждани, притежаващи регистрационни карти за временна закрила, валидни до 4-ти март 2024 г., могат да поискат удължаване на срока им до 31-ви март 2024 г. в следните пунктове на територията на Бургаска област : Първо Районно управление – Бургас и Районни управления Несебър, Созопол, Поморие и Царево.

Лицата следва да представят валиден паспорт и валидна регистрационна карта, в която ще бъде отразено удължаването на срока до 04.03.2025 г. Датата ще бъде дописана ръчно от служителя на МВР след отразяване на промените в специализираната информационна система.

В случай, че регистрационната карта е била ламинирана от притежателя й, на лицето ще бъде издадена нова, която не се ламинира.

"От особенна важност е факта, че за пререгистрацията има достатъчно време, предвидено така че притежателите на регистрационни карти да не се струпват и образуват опашки пред полицейските пунктове", призовават от полицията.