Бургаският университет презентира новите специалности на борсата. Снимки Лина Главинова

Бургаският университет презентира новите специалности на борсата. Снимки Лина Главинова

По четири нови специалности ще приемат студенти в бургаския университет "Проф. д-р Асен Златаров" за учебна 2018/2019 година. Бъдещите студенти могат да кандидатстват за специалностите "Хранителни биотехнологии", "Компютърни технологии в пречистването на води", "Технология на стъклото, керамиката и строителните свързващи материали" и "Инженерни материали" към факултет "Технически науки".

"С приема по новите специалности университет "Проф. д-р Асен Златаров" откликва на съвременните нуждите на пазара", поясниха от най-големия държавен университет в Югоизточна България. Универистет "Проф. д-р Асен Златаров" е един от 22-та университета, които участват със свой щанд на кандидат-студентска борса, която се провежда в Младежки културен център - Бургас.

Галерия