Форумът се проведе онлайн с участието на няколко университета в страната

Форумът се проведе онлайн с участието на няколко университета в страната

Бургаският университет "Проф. д-р Асен Златаров" беше домакин на онлайн научно-практическа конференция под мотото "Кариерни възможности стратегии и иновации". Форумът се състоя с цел да се дискутират и популяризират постигнати резултати в рамките на изпълнение на проект "Студентски практики Фаза 2" и се осъществи с подкрепата на Министерството на образованието и науката и Община Бургас.

В събитието се включиха представители на академичните ръководства и администрация от Бургаски свободен университет, Университет по библиотекознание и информационни технологии, Национална спортна академия (НСА) "Васил Левски", Университет за национално и световно стопанство (УНСС), Нов български университет, Медицински университет-Варна, Висше училище по телекомуникации и пощи, Висше училище по мениджмънт, Технически университет – Варна, Икономически университет – Варна, Медицински университет – Пловдив и Варненски свободен университет  "Черноризец Храбър".

Конференцията беше открита от ректора на висшето училище проф. д-р Христо Бозов, а проектът беше представен лично от ръководителя му Соня Кръстанова, директор на направление "Финанси" към МОН.

Да поздрави за добре свършената работа се включи и зам. кметът на Община Бургас Йорданка Ананиева, като запозна присъстващите и с възможностите за професионална реализация в град Бургас.

Панелът "Качеството на образованието и връзката висше училище – работодател" беше поверен на проф. Петя Кабакчиева, която е председател на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА).

Участието на проф. Мариела Оджакова, председател на Постоянната комисия по "Природни науки, математика и информатика" предостави възможност за насочване на вниманието към елементи на качеството на образование в това направление.

Зам. ректорът на университет "Проф. д-р Асен Златаров" проф. Ирена Марковска запозна аудиторията с ролята на Центъра за кариерно развитие във висшето училище.

Даниела Балве, PhD изпълнителен директор на SPAN Diagnostics, Франция, запозна аудиторията със спецификата, свързана с подбора на кадри в доклада си на тема "Предизвикателства в подбора на кадри в сектор биотехнологии в медицината".

"От теория до практика в инженерните науки - Образователен модел в Université de Technologie de Compiègne", Франция  беше представен от проф. Борис Видолов от същия университет.

С мотивиращи презентации се включиха и преподаватели от Медицински университет Плевен, Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", Нов български университет, Икономически университет – Варна.

Модератор и лектор беше доц. Милен Тодоров, ръководител на екипа за изпълнение на проект  "Студентски практики - Фаза 2" към университет "Проф. д-р Асен Златаров".