Преподаватели от Проф д-р Асен Златаров промотират новата специалност акушерство. Снимки Лина Главинова

Преподаватели от Проф д-р Асен Златаров промотират новата специалност акушерство. Снимки Лина Главинова

Университет "Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас ще има нова специалност "Акушерство". През новата учебна 2019/2020 година в най-големия държавен университет в Югоизточна  България ще бъдат приети 20 студенти, научи сайт "Черноморие". Новината съобщиха преподаватели от химическия университет, които участват в започналата кандидат-студентска борса в залата на Младежки културен център - Бургас. Висшето бургаско училище за 15-ти път участва в борсата, която се организира от Община Бургас, Младежки културен център и Кандидат- студентска борса – София. Бъдещи висшисти и техните родители избраха да посетят борсата и да разговарят с представители на университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас. Така направо от извора те получават полезна информация, консултация и съвети за всички факултетни специалности на висшето училище, графика за провеждане на редовните конкурсни изпити за учебната 2019/20 година. Предвиден е прием на документи за предварителни изпити по български език, химия, математика и биология в периода от 18-и март до 11-и април. Най-големият държавен ниверситет в Югоизточна България предлага обучение по 35 бакалаварски програми, 10 програми с образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и над 30 магистърски програми. Обучението се осъществява в 4 факултета и три колежа: факултет по технически науки, по природни науки, по обществени науки, както и в Колежа по туризъм, Медицински колеж , Технически колеж. Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас е единственото държавно висше училище за обучение на високо квалифицирани кадри в Югоизточна България. През 2018 г. университетът институциално акредитиран от Националната агенция за оценяване и акредитация за срок от 5 години.. За тези бъдещи студенти и родители, които не са посетили борсата днес, остава да го направят утре. Борсата ще бъде отворена за посетители от 9 до 14.00 часа на 16-и март, събота, научи сайт "Черноморие".

Галерия