Университетът ще приема студенти по нови специалности. Снимка Архив Черноморие-бг

Университетът ще приема студенти по нови специалности. Снимка Архив Черноморие-бг

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" разкрива нови, актуални образователни програми – 1 бакалаварска и 3 магистърски: "Зелени технологии", "Химия на бъдещето", "Иновации и технологии в обучението по математика и информационни технологии" и "Интелигентни системи за дома, офиса и медицината".

Обучението в тези програми ще се осъществява съвместно със Софийски университет, Технически университет – Варна и с Химикотехнологичен и металургичен университет. Новите програми се реализират чрез безвъзмездна финансова помощ по процедура „Модернизация на висшите училища“ в рамките на Оперативна програма за наука, образование и интелигентен растеж.

Така университетите успешно модернизират предлагания от тях образователен продукт. Създават се нови специалности, внедряват се  дигитални и облачни технологии в учебния процес и се повишава   квалификацията на преподаватели, студенти, докторанти и изследователи.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" съчетава най-устойчивите академични тенденции с най-авангардните образователни специалности. Подробна информация за всички бакалаварски и магистърски програми може да откриете в сайта на висшето училище www.btu.bg .