Академичната година ще бъде открита пред сградата на Медицинския факултет

Академичната година ще бъде открита пред сградата на Медицинския факултет

Учебният процес през новата академична година 2020/2021 в университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас ще започне в смесена среда, комбинираща присъствено и онлайн обучение от разстояние.

Новата учебна година официално ще бъде открита в 09.00 часа на 23-ти септември пред сградата на Медицински факултет.

С решение на Академичния съвет на учебното заведение занятията ще започнат още в 11.00 часа на същия ден и ще се провеждат присъствено в първите две седмици от старта на годината. След изтичането им, по преценка на всеки преподавател и в резултат на обсъждане със студентите, лекциите могат да продължат присъствено със спазването на всички противоепидемиологични мерки или да се провеждат онлайн през платформата на университета Blackboard.

Присъствени ще бъдат всички практически занимания и упражнения.

Присъствено започна и учебната година в Медицински факултет, Факултет по обществено здраве и здравни грижи и Медицински колеж.

В случай на влошаване на епидемичната обстановка и надхвърляне на праговите стойности на Министерството на здравеопазването за заболелите от COVID-19 присъствените дейности ще бъдат препланирани или проведени в електронна среда с изрична заповед на ректора на университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас.