За направата на перфектен маникюр се изисква търпение и качествени продукти

За направата на перфектен маникюр се изисква търпение и качествени продукти

1 206 е броят на регистрираните салони за фризьорски и козметични услуги в Бургас. Това сочат данни от Регистъра на обектите с обществено предназначение, поддържан от Регионална здравна инспекция в морския град. Броят им расте, заради увеличаване на интереса от страна на бургазлии, които искат да развиват този бизнес или да сменят досегашната си професия, установи проверка на "Черноморие". Към преквалификация прибягват най-често дами с висше образование и професии, които не им носят достатъчен доход, а в същото време ги поставят под непрекъснат стрес. Не е за пренебрегване обаче и инвестицията, която трябва да се направи, за да се започне работа в тази сфера. Първата стъпка е заплащането на курса за придобиване на свидетелство, следващата е закупуването на материали, консумативи и обзавеждане. Най-сериозна е инвестицията, ако завършилите курса и желаещи да работят като козметик, маникюрист или масажист искат да си открият собствен салон. Тогава трябва да предвидят средства и за откриване на фирма, за касов апарат, за наем на помещение, за ремонта му и за обзавеждането му. Цифрата може да стигне до 20 000 лева. Това обаче не отказва мнозина. Направили го, трябва да внимават и за спазване на изискванията на РЗИ, за да не търпят санкции. 

"По повод текущи проверки и подадени уведомления за регистрация или постъпили жалби в РЗИ-Бургас и след извършени проверки са издадени 53 предписания за салони за фризьорски и козметични услуги, разположени на територията на град Бургас. Предписанията са по повод спазване изискванията на Наредба № 15 за хигиенните изисквания към бръснарските, фризьорските и козметичните салони (Държавен вестник, бр.77/87г.) и неспазване изискванията на Регламент 1223/2009 на ЕО относно козметичните продукти, предназначени за професионална употреба", каза д-р Георги Паздеров - шеф на РЗИ в отговор на запитване на "Черноморие".

Най-чести нарушения, които констатират инспекторите от РЗИ в обектите за фризьорски и козметични услуги са следните:

1. Не е осигурена механична вентилация с двукратен обмен на въздуха в помещенията с отделяне на вредности;

2. Не са осигурени умивалници с течаща топла студена вода за всяко работно място в салоните за фризьорски и козметични услуги;

3. Предлагане на козметични продукти без документация за произход на стоката;

4. Реклама за извършване на дейности в обектите, които не са вписани в регистъра – прегледи, лечение и терапии на кожни проблеми;

5. Лоша текуща хигиена;

6. Извършване на фризьорски и козметични услуги в обект, който не е вписан Регистъра на ООП, съгласно изискванията на чл. 36 (1) от Закона за здравето и чл. 9 от Наредба № 9 за условията и реда за поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение.

За установените несъответствия към края на юли са съставени 8 акта за административни нарушения на отговорните лица.