Отличията се връчват навръх празника на Бургас - Никулден. Снимка Архив Черноморие-бг

Отличията се връчват навръх празника на Бургас - Никулден. Снимка Архив Черноморие-бг

До трима почетни граждани на Бургас ще бъдат избирани на година, а на провинилите се ще им бъдат отнемани символите. Това са част от промените, които бяха приети на сесия на Общинския съвет в Бургас. Докладната записка за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за символиката и отличията на Община Бургас е входирана от съветници от ПП "ГЕРБ", ПП "ВМРО", ПП "Движение Гергьовден".

Промените, които бяха приети имат за цел да намалят броя на почетните граждани, за да не олеква званието, което се присъжда за техните заслуги. В същото време се увеличават изискванията към Инициативните комитети, които правят номинациите.

Измененията започват още от глава първа и общите разпоредни. Така Чл. 1 гласи: Чл. 1 Тази наредба регламентира видовете символи, знаци, отличия, и звания на Община Бургас.

Чл. 2 се изменя и става: Чл. 2. Наредбата установява вида, критериите и условията по удостояването, връчването, съхраняването и отнемането на отличията и званията, както и статута на празника на Бургас.

Чл. 5 се изменя и става: Чл. 5. Отличията и званията на Община Бургас, подредени по старшинство са:

1. Кавалер на "Сребърния кръст на Свети Николай"

2. Почетен съветник на Община Бургас

3. Почетен гражданин на Община Бургас

4. Почетна значка на Община Бургас

5. Медал "За достойна служба"

6. "Ключът от кулата" на Община Бургас.

Чл. 21 т.2 се изменя и става: Чл. 21. 2Инициативни граждански комитети със състав не по-малко от 100 (сто) души и подписка, съдържаща подписите на минимум 3000 граждани с адресна регистрация на територията на Община Бургас.

Чл. 23 се изменя и става: Чл. 23. Общинският съвет на Община Бургас взема решение по направените предложения на редовното си заседание през месец октомври, като при наличието на повече от 1 кандидат за избран се смята този, който е получил повече гласове.

Чл. 33 се изменя и става: Чл. 33. 2. Инициативни граждански комитети със състав не по-малко от 50 души и подписка, съдържаща подписите минимум на 2000 граждани с адресна регистрация на територията на Община Бургас.

Чл. 35 се изменя и става: Чл. 35. Общинският съвет на Община Бургас взема решение по направените предложения на редовното си заседание през месец октомври, като при наличие на повече от 1 кандидат в съответната категория за избран се смята този, който е получил повече гласове.

Чл. 45 т. 2 се изменя и става: Чл. 45. 2. Инициативни граждански комитети със състав не по-малко от 30 души и подписка, съдържаща подписите минимум на 1000 граждани с адресна регистрация на територията на Община Бургас.

Чл. 47 се изменя и става: Чл. 47. Общинският съвет на Община Бургас взема решение по направените предложения на редовното си заседание през месец октомври, като при начилие на повече от 2 кандидати, за избрани се смятат тримата получили най-много гласове.

Според направените промени в Наредбата ОбС може да отнема званията по Чл. 5, т. 1, 2, 3 и 4 на лица, които след присъждане на званието са осъждани за умишлено престъпление по общ характер и имат влязла в сила присъда; 

- със свои действия, обръщения или послания петнят доброто име на града и на Република България, или са навредели на българските национални интереси;

- са политически представители на военни или тоталитарни режими, или са били такива в миналото;

- писмено са заявили това свое желание.

Лишените от званията са длъжни в едномесечен срок след вземане на решението от ОбС да върнат почетните знаци с ленти и удостоверения.