Директорите поискаха дворовете да се ползват само от организирани групи. Снимки Община Бургас

Директорите поискаха дворовете да се ползват само от организирани групи. Снимки Община Бургас

Клубовете по танци и бойни изкуства ще могат и през новата учебна 20202021 година да ползват училищните бази, ако спазват противоепидемичните мерки. Това стана ясно на работна среща с участието на директори на учебни заведения в морския град с Виолета Илиева - началник на Региноално управление на образованието и Йорданка Ананиева - зам.-кмет по образование в Община Бургас.

Наемателите ще трябва да извършват редовна дезинфекция на помещенията, които се ползват под наем, преди и след използването им, а влизането и излизането от училището да бъде през самостоятелен вход. Те ще трябва още да осигурят сами дезинфектантите и препаратите за почистването и да осигурят график за времето, в което ще ползват базата, който трябва задължително да бъде съобразен с приключването на всички учебни дейности в сградата. Ръководителите на клубовете ще попълнят декларация, чрез която ще се ангажират да спазват правилата за безопасност.

По време на срещата директорите на бургаските училища поискаха дворовете в извънучебно време да се ползват единствено регламентирано от организирани групи, които са заявили, че ще спортуват в тях. Досега достъпът до училищните дворове бе свободен за гражданите, но според директорите от тази добра възможност се възползват младежи и хора, които не ги ползват по предназначение, а например, да разхождат домашните си любимци в тях. Това от своя страна води до бързото им замърсяване и износване, а оттам до необходимост от ежедневното им почистване.

Ще бъдат създадени и два национални центъра за дистанционно обучение в е-среда, които ще бъдат използвани само при необходимост за протичане на учебната година в условията на пандемия. Това ще бъдат СУ "Св. св. Кирил и Методий" за учениците от V-XII клас и ПГНЕ "Гьоте" за чужди езици  - профил "Немски език".

Директорите бяха запознати още с новите общински профилактични програми против гръбначни изкривявания и затлъстяване, с новата организация на столовото хранене, с мерките при посрещане на учениците в училище и новостите в нормативната база за новата учебна година.

Галерия