Ерокомисарят Мария Габриел дойде в Бургас, за да даде начало на инициативата. Снимки БСУ

Ерокомисарят Мария Габриел дойде в Бургас, за да даде начало на инициативата. Снимки БСУ

Мария Габриел, комисар на ЕС по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта, даде старт в Бургас на инициативата "Пирати на пластмаса - напред в Европа". Бургаският свободен университет е българският партньор на мащабния европейски проект, в който участват още 7 европейски държави - Австрия, Белгия, Гърция, Унгария, Италия, Литва и Испания. След старта в сградата на БСУ събитието продължи в присъствието на комисар Мария Габриел на моста в Бургас с вземане на проби от водата и от пясъка за наличие на пластмасови отпадъци. В инициативата са включени 25 ученици от училищния екоклуб "Планета" към ОУ "Александър Георгиев – Коджакафалията".

Посещението на еврокомисар Мария Габриел в България бележи началото на по-нататъшната европеизация на инициативата "Пирати на пластмаса" в останалите европейски държави, участнички в проекта. На още стотици ученици ще бъде дадена възможност да се превърнат в учени и да подмогнат събирането на данни за замърсяването на европейските реки, морета и океани с пластмасови отпадъци.

Местните партньори на инициативата "Пирати на пластмаса" в страните-участнички ще се свържат с училища и младежки организации за популяризиране и участие в инициативата. От септември до ноември 2022 г. ще бъдат взети проби за пластмасови отпадъци и ще бъдат събрани огромни количества данни за замърсяването с пластмаса в и около европейските реки, океани и морета. Резултатите ще бъдат анализирани от местни изследователи и споделени с учени от цяла Европа.

Тази по-нататъшна европеизация на инициативата - след Португалия, Словения и Германия - се финансира от Европейския съюз като част от мисията на ЕС "Възстановяване на нашите океани и води до 2030 г." в рамките на Рамковата програма за научни изследвания и иновации "Хоризонт Европа". Агенцията за управление на проекти към Германския аерокосмически център (DLR) координира разширяването на обхвата на инициативата чрез включване на местни партньори от участващите европейски държави. В България това са екипите на ректора на БСУ проф. д-р Милен Балтов и зам. –директора на ИО-БАН доц. д-р Кремена Стефанова.

Галерия