Обучението е безплатно за безработните, които са регистрирани в Бюрото по труда. Снимката е илюстративна

Обучението е безплатно за безработните, които са регистрирани в Бюрото по труда. Снимката е илюстративна

Дирекция "Бюро по труда" - Бургас организира допълнително обучения по професиите "Оператор на компютър" и "Сътрудник в малък и среден бизнес". Обученията са с продължителност 300 учебни часа, по време на които участниците ще получат задълбочени познания за работа с компютър, в областта на деловодната дейност, подбора и управлението на персонала, оперативното счетоводство, трудовите и осигурителни отношения.

В обученията могат да участват безработни лица, регистрирани в бюрото по труда. За тях те са безплатни, като за всеки присъствен ден им се изплаща и стипендия от 10 лева. На живущите извън град Бургас се поемат транспортните разходи.

Допълнителна информация може да се получи в дирекция "Бюро по труда" - Бургас.