Съветниците подкрепиха увеличението на цената на купона в Детската млечна кухня. Снимка Лина Главинова

Съветниците подкрепиха увеличението на цената на купона в Детската млечна кухня. Снимка Лина Главинова

В Бургас родителите вече ще плащат по 2.50 лева за купон, не както беше досега по 2.00 лева, ако купуват храна от общинската Детска млечна кухня. Това решиха на последната за годината сесия общинските съветници в морския град. Предложението за корекция на цената бе част от Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас. Докладната записка с корекциите бе входирана от кмета на Бургас Димитър Николов.

Искането за корекция на цената на купона е направено от шефката на Детската млечна кухня Таня Бурдева. Мотивите са, че сегашната цена от 2.00 лева за купон не може да покрие себестойността на храната.

Финансовите средства в кухнята се осигуряват от търговска дейност (продажба на купони) и субсидия от Общинския бюджет. Към 30-ти септември 2018 г. приходите от продажби са 209 584 лева. Себестойността на същата тази продадена продукция към 30-ти септември е 238 763 лева. 

"Разделено по месеци, брой работни дни в годината и брой деца, ползващи услугите на Детска кухня – Община Бургас, оскъпяването се явява с приблизително 0.40 лева на дете. Детската млечна кухня изхранва на ден около 75 деца, които са с безплатни купони съгласно наредбата на Община Бургас. Двадесет дни в месеца, девет месеца до сега и при цена от 2.00 лева на ден това отнема от кухнята приходи за 27 000 лева, себестойността на които обаче е в продукцията, която е реализирана и раздадена", пише в мотивите за увеличаване на цената.

"Частните млечни кухни не ползват субсидия. Искате останалите родители да платят купоните на децата, които ползват безплатни талони. Ако те ще са безплатни за 75 деца и това е социална услуга, сумата от 27 000 лева да се поеме от Общината", заяви Тодор Ангелов от групата "Заедно да Бургас".

"Един купон в частна млечна кухня струва 3.80 лева. Цената, която ни се предлага не е с цел печалба", заяви Калоян Живкова от ГЕРБ.

Според някои съветници, не бива да се противопоставят частната на общинската млечна кухня.

"Детската млечна кухня в Бургас съществува от 60 години. До 2008 година нямаше Наредба за дейността й. След като тя бе приета, даде възможност за откриване на частни млечни кухни. Даваме сравнение на цената с частните детски кухни, средно тя е 3.50 лева за пакетна покупка, защото искаме малък процент увеличение", мотивира искането за завишаване на цената на купона в общинската Детска млечна кухня Таня Бурдева.

След края на дебатите, предложението бе подкрепено с 37 гласа "за", 3 "против" и 3 "въздържал се".