Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в областта през ноември 2023 г. е 40.1 хиляди. Снимка Архив Черноморие-бг

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в областта през ноември 2023 г. е 40.1 хиляди. Снимка Архив Черноморие-бг

Приходите от нощувки през ноември 2023 г. достигат 3.3 млн., или с 32.1% повече в сравнение с ноември 2022 година. Отчетено е увеличение на приходите както от български граждани - с 34.5%, така и от чужди граждани - с 22.2%.

89 места за настаняване са работили през ноември 2023 г. в област Бургас, сочат данни на Националния статистически институт. Те разполагат с 10 и повече легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 3.5 хил. стаи и 7.6 хил. легла в тях. В сравнение с ноември 2022 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 4.3%, докато броят на леглата в тях се увеличава с 10.9%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в областта през ноември 2023 г. е 40.1 хил., или с 11.0% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение - с 84.1%, се наблюдава в местата за настаняване с 3 звезди.

През ноември 2023 г. в местата за настаняване с 4 и 5 звезди в област Бургас са реализирани 53.7% от общия брой нощувки на чужди и 37.1% - на български граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 31.5% от нощувките на чужди и 16.5% - на български граждани, докато останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 14.8 и 46.4%.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване в област Бургас през ноември 2023 г. се увеличава с 25.1% в сравнение със същия месец на 2022 г. и достига 17.9 хиляди, като е отчетено увеличение при българските граждани - с 29.6%, а при чуждите граждани - 5.9%. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през ноември 2023 г., са 15.0 хил. и са реализирали средно по 2.2 нощувки. Чуждите граждани са 2.9 хил. и са реализирали средно по 2.2 нощувки, като 55.3% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през ноември 2023 г. е 17.9%, като намалява с 0.1 процентни пункта в сравнение с ноември 2022 година. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 21.3%, следват местата за настаняване с 1 и 2 звезди - 19.2%, и с 3 звезди - 12.1%.