За значителна част от жителите на региона почивката си остава лукс

За значителна част от жителите на региона почивката си остава лукс

40,3% от жителите на област Бургас изпитват ограничения по отношение на почивката извън дома, а 39,3% не могат да посрещнат неочаквани разходи (за неотложен ремонт на жилището или колата, подмяна на пералня или хладилник, внезапно заболяване и др.) със собствени средства. Успоредно с това 4.1% от лицата не могат да си позволят телефон, включително мобилен, 1.6% - цветен телевизор, 8.6% - автоматична пералня, а 32.0% - потребление на месо, пиле или риба всеки втори ден. Лицата в домакинствата в област Бургас изпитват затруднения при плащането навреме на разходите, свързани с жилището с 36.4%, а 34.4% се ограничават при отоплението на жилището си.

Това сочат данните от изследването "Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)" направено от Националния статистически институт.

Според изследването, 372.92 лева е линията на бедност на месец на лице от домакинство в област Бургас през 2018 година.

Показатели за материални лишения през 2018 година в област Бургас

 

Въпроси към домакинството, свързани с ограничения

Лица с ограничения -
бр.

Относителен дял от населението- %

1.

Имало ли домакинството затруднения при плащането навреме на следните разходи за жилището:
 - Заем за покупка на жилището, в което живее домакинството
 - Наем за жилището, в което живее домакинството
 - Текущи разходи за ток, вода, отопление (без разходи за телефон)
 - Вноски за погасяване на кредити

150 059

36.4

2.

Може ли домакинството  да си позволи, ако желае, едноседмична почивка извън дома

166 069

40.3

3.

Може ли домакинството  да си позволи, ако желае, консумация на месо, пиле или риба (или вегетарианския им еквивалент) всеки втори ден

131 843

32.0

4.

Може ли домакинството да посрещне със собствени средства неочаквани финансови разходи (неотложен ремонт на жилището или колата, подмяна на пералня или хладилник, внезапно заболяване и др.)

162 092

39.3

5.

Притежава ли домакинството телефон (вкл. мобилен)

16 973

4.1

6.

Притежава ли домакинството цветен телевизор

6 703

1.6

7.

Притежава ли домакинството автоматична перална машина

35 532

8.6

8.

Притежава ли домакинството автомобил (вкл. и служебен, който се ползва за лични нужди)

63 221

15.3

9.

Ограничава ли се домакинството при отоплението на жилището поради недостиг на средства

142 043

34.4

 

През 2018 г. 25.0% от населението на област Бургас живее с материални лишения и намалява спрямо предходната година със 7.9 процентни пункта.

Население, живеещо с материални лишения, по пол за страната и в област Бургас

 

2014

2015

2016

2017

2018

Общо за страната

33.1

34.2

31.9

30.0

20.9

Мъже

31.7

33.0

30.4

28.8

19.4

Жени

34.3

35.3

33.4

31.1

22.3

Област Бургас

38.6

39.4

37.1

32.9

25.0

Мъже

38.1

39.5

35.8

31.7

23.4

Жени

39.1

39.3

38.4

34.0

26.4

 

В изследването "Статистика на доходите и условията на живот" от 2013 г. се събират данни за материалните лишения на децата в домакинството (на възраст между 1 и 15 години). През 2018 г. в област Бургас относителният дял на децата с материални лишения (лишени от поне един от 13 показателя) е 21.0%, а за 4.7% от децата нито една потребност не може да бъде удовлетворена поради финансови причини.

През 2018 г. 74.3% от децата живеят без материални лишения.