Туристите предпочитат да почиват по Черноморието и през зимата. Снимка Архив Черноморие-бг

Туристите предпочитат да почиват по Черноморието и през зимата. Снимка Архив Черноморие-бг

В Бургаско през февруари са реализирани 38 000 нощувки, съобщиха от Националния статистически институт. През февруари в региона са функционирали 79 места за настаняване с 10 и повече легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 2.9 хил. стаи и 6.0 хил. легла в тях. В сравнение с февруари 2023 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 1.3%, а броят на леглата в тях - с 4.8%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в областта през февруари 2024 г. е 38.0 хил., или с 10.6% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение - с 53.7%, се наблюдава в местата за настаняване с 3 звезди.

През февруари 2024 г. в местата за настаняване с 4 и 5 звезди в област Бургас са реализирани 54.9% от общия брой нощувки на чужди и 46.2% - на български граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 23.1% от нощувките на чужди и 17.6% - на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 22.0 и 36.2%.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване в област Бургас през февруари 2024 г. се увеличава с 16.0% в сравнение със същия месец на 2023 г. и достига 17.4 хиляди, като е отчетено увеличение при българските граждани - с 19.7%, докато при чуждите граждани е отчетен спад от 3.9%. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през февруари 2024 г., са 15.1 хил. и са реализирали средно по 2.2 нощувки. Чуждите граждани са 2.3 хил. и са реализирали средно по 2.2 нощувки, като 57.8% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през февруари 2024 г е 22.0%, като се увеличава с 2.4 процентни пункта в сравнение с февруари 2023 година. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 31.1%, следват местата за настаняване с 1 и 2 звезди - 20.2%, и с 3 звезди - 13.9%.