Най-голям е броят на яслите и местата в тях в градовете. Снимката е илюстративна

Най-голям е броят на яслите и местата в тях в градовете. Снимката е илюстративна

39 са самостоятелните детски ясли и яслени групи в състава на детските градини в Бургас и областта към 31-ви декември 2021 година. Това сочат данните на Националния статистически институт. Местата в тях са 1 860. В градовете детските ясли са 37 с 1 825 места, а в селата - 2 с 35 места.

В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли се увеличава с 65. В края на годината местата в самостоятелните детски ясли са 404, а в яслените групи към ДГ - 1 456.

1. Детски ясли и места в тях в област Бургас

      

(Брой)

 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Заведения

40

40

41

40

39

39

Места - общо

1719

1821

1838

1871

1795

1860

В самостоятелни детски групи

371

408

420

424

425

404

В състава на ДГ

1348

1413

1418

1447

1370

1456

 

    

 

 

Осигуреност с места на 100 деца на възраст до 3 години

14.1

15.2

15.7

16.2

16.2

17.4

Към 31.12.2021 г. осигуреността с места общо за областта е 17.4%, като в сравнение с 2020 г. се увеличава с 1.2 процентни пункта.

През 2021 г. в самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини са постъпили 1 539 деца, или със 103 деца повече в сравнение с 2020 година. В края на годината за отглеждане и възпитаване в детските ясли остават 1 531 деца. От тях момчетата са 814, а момичетата - 717.

2. Деца в детските ясли в област Бургас

     

(Брой)

 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Постъпили през годината

1807

1776

1591

1675

1436

1539

Деца към 31.12

1671

1761

1717

1700

1483

1531

 

Разпределението на децата, отглеждани в детски ясли, по възраст  през 2021 г. се запазва без изменения. Най-голям е относителният дял на децата на възраст от 2 до 3 години - 84.8%, следван от дела на децата от 1 до 2-годишна възраст - 14.0%. На 3-и повече години са 18 деца, или 1.2%.

В края на 2021 г. обхватът на децата, отглеждани в детски ясли, е 14.3%. Показателят се изчислява като отношение на децата, посещавали самостоятелни детски ясли и яслени групи към ДГ, на 100 деца от населението на възраст до 3 години. Обхватът на децата на две години се увеличава от 32.9% към 31.12.2020 г. на 34.3% в края на 2021 година, а обхватът на децата на една година - от 5.4% на 6.1%.

Към 31.12.2021 г. по основно трудово правоотношение в детските ясли работят 304 медицински и други специалисти, които отглеждат, възпитават и обучават децата. Медицинските специалисти по здравни грижи са 146, като 98.6% от тях са медицински сестри. Немедицинският персонал, който се грижи за обслужването на децата в детските ясли, е 158 души.

3. Медицински специалисти по здравни грижи и друг немедицински персонал

в детските ясли към 31.12. в област Бургас

(Брой)

Година

Медицински специалисти по здравни грижи

Друг немедицински персонал

общо

от тях

медицински сестри

2016

177

171

128

2017

182

175

177

2018

173

169

152

2019

106

105

156

2020

148

146

157

2021

146

144

158