Най-голямо е перото за храна и безалкохолни напитки, сравнително по-малко се дават пари за цигари и алкохол. Снимка Черноморие-бг

Най-голямо е перото за храна и безалкохолни напитки, сравнително по-малко се дават пари за цигари и алкохол. Снимка Черноморие-бг

Домакинствата в област Бургас са изразходвали 5 786 лева средно на лице, което е с 1.6% повече в сравнение с 2019 година. За периода 2016 - 2020 г. разходите на домакинствата се увеличават с 26.8%, сочат данни на Националния статистически институт.

2. Общ разход и други средства средно на лице от домакинство в област Бургас

 

Източници на доходи

2016

2019

2020

лв.

%

лв.

%

лв.

%

Общ разход

4562

100.0

(5694)

(100.0)

5786

100.0

Потребителски общ разход

3706

81.2

(4747)

(83.4)

4743

82.0

Храна и безалкохолни напитки

1289

28.3

(1611)

(28.3)

1633

28.2

Алкохолни напитки и тютюневи изделия

217

4.8

(210)

(3.7)

261

4.5

Облекло и обувки

177

3.9

(240)

(4.2)

214

3.7

Жилища, вода, електроенергия и горива

604

13.2

(680)

(11.9)

784

13.6

Жилищно обзавеждане и поддържане на дома

223

4.9

(242)

(4.3)

261

4.5

Здравеопазване

363

8.0

(631)

(11.1)

438

7.6

Транспорт

290

6.4

(379)

(6.7)

359

6.2

Съобщения

189

4.1

(261)

(4.6)

296

5.1

Свободно време, културен отдих и образование

161

3.5

(230)

(4.0)

248

4.3

Разнообразни стоки и услуги

193

4.2

(262)

(4.6)

250

4.3

Данъци

191

4.2

(301)

(5.3)

354

6.1

Социални осигуровки

231

5.1

(356)

(6.3)

424

7.3

Регулярни трансфери към други домакинства

82

1.8

(59)

(1.0)

79

1.4

Други разходи

352

7.7

(232)

(4.1)

185

3.2

Влог

347

х

(152)

х

510

х

Изплатен дълг и даден заем

65

х

(68)

х

56

х

Общо

4973

х

(5914)

х

6352

х

 

 

Относителният дял на потребителския разход от общите разходи на домакинствата се увеличава от 81.2% през 2016 г. на 82.0% през 2020 година.

През периода 2016 - 2020 г. се наблюдават следните промени по отношение на някои видове разходи средно на лице от домакинство:

- Изразходваните средства за храна и безалкохолни напитки през 2020 г. са 1 633 лв. и се увеличава с 1.4% спрямо 2019 г., а спрямо 2016 г. - с 26.7%;

- Разходите за облекло и обувки през 2020 г. са 214 лева. В сравнение с предходната година те намаляват с 10.8%, докато спрямо 2016 г. се увеличават с 20.9%;

- Разходите, свързани с жилището (вода, електроенергия, горива, жилищно обзавеждане и поддържане на дома), за последната година са 1 045 лева. В сравнение с 2019 г. те нарастват с 13.3%, а спрямо 2016 г. - с 26.4%;

- За здравеопазване през 2020 г. са изразходвани 438 лв., което е с 30.6% по-малко от 2019 г. и с 20.7% повече спрямо 2016 година;

- За транспорт и съобщения през 2020 г. са похарчени 655 лв., което е с 2.3% повече от 2019 г. и с 36.7% спрямо 2016 година;

- Разходите за свободно време, културен отдих и образование през 2020 г. са 248 лева. В сравнение с 2019 г. те се увеличават със 7.8%, а спрямо 2016 г. - с 54.0%;

- През последната година разходите за данъци и социални осигуровки са в размер на 778 лв. и се увеличават с 18.4% в сравнение с 2019 г., а спрямо 2016 г. - с 84.4%.

През 2020 г. относителният дял на разходите за храна от общия разход е 28.2%.