Бургаската гимназия стъпва на 60-годишна традиция. Снимка Архив Черноморие-бг

Бургаската гимназия стъпва на 60-годишна традиция. Снимка Архив Черноморие-бг

В бургаската Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов "Свети Никола", по-известна като Морското училище, ще приемат ученици, завършили VII клас и успешно положили изпити в три специалности за учебната 2019/2020 година.

Иновативното обучение ще бъде по "Корабоводене - морско" и "Корабни машини и механизми". Третата специалност е "Митническа и данъчна администрация". Иновацията в първите две специалности се изразява в съвместно обучение на учениците между професионална гимназия и висше учебно заведение; обучение във виртуална среда с активно ползване на симулатори и тренажори; сертифицирано обучение на дрон - оператори; гарантирано продължаване на образованието в степен "бакалавър" във ВВМУ.

За специалността "Корабоводене - морско" ще се кандидатства с удвоените оценки от изпитите български език и математиката плюс оценките по физика и география от свидетелството за завършен VII клас. Направлението е "Транспортни услуги", а завършилите гимназията получават документ по професията корабоводител. По време на обучението си те ще учат два чужди езика - английски и руски език.

За втората специалност "Корабни машини и механизми" ще се кандидатства с удвоените оценки от изпитите български език и математиката плюс оценките по физика и география от свидетелството за завършен VII клас. Професионалното направление е "Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства", а професията, с която ще излязат завършилите специалността е "Корабен техник". Учениците, избрали да изучават тази специалност също ще учат два чужди езика - английски и руски.

Кандидатстването за новата специалност "Митническа и данъчна администрация" ще става след завършен VII клас, като балообразуващите обецни ще са -  удвоените оценки от изпитите български език и математиката плюс оценките по физика и география от свидетелството за завършен VII клас. Професионалното направление на тази специалност е: "Счетоводство и данъчно облагане", а професията - данъчен и митнически посредник. Езиците, които ще се изучават са отново английски и руски език.

Документи за участие в приема на ученици след завършен VII клас и успешно положени изпити ще де подават от от 3-ти до 5-ти юли включително. Обявяване на приетите на I-ви етап класиране е до 11-ти юли включително. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране от 12-ти до 16-ти юли включително. Обявяване на приетите на II-ри етап на класиране е до 18-ти юли включително. Записване на приетите на II-ри етап на класиране е от 19-ти до 22-ри юли включително.