Гимназията е предпочитана за момчетата, чиято страст е морето и морските професии

Гимназията е предпочитана за момчетата, чиято страст е морето и морските професии

В бургаската Професионалната гимназия по морско корабоплаване и риболов "Свети Никола", известна още като Морското училище, приемат ученици за учебната 2022/2023 година. Условието е, че трябва да са завършили VII клас и да са положили успешно изпитите по български език и литература и математика.

В момента тече подаване на документи за участие в третия етап на класирането. В гимназията имат няколко незаети бройки и сега е моментът учениците, които не са подредили добре своите желания да кандидатстват за тях.

Гимназията е общинска и разполага с добра материална база, с професионално оборудвани кабинети и предоставя възможности за практика в реални условия. Екипът от преподаватели е на ниво, с което всяка професионална гимназия може да се гордее.

За учебната 2022/2023 година се приемат ученици в четири паралелки по специалностите - "Корабоводене - морско", "Корабни машини и механизми", "Митническа и данъчна администрация" и новата специалност "Експлоатация на пристанищата и флота".