Алеята ще свършва до малкия плаж на квартал Василико. Снимки Община Царево

Алеята ще свършва до малкия плаж на квартал Василико. Снимки Община Царево

В Царево ще изграждат пешеходна зона и велоалея по проект. Кметът на морската община Георги Лапчев подписа договор по проект "Пътища към наследството" по Програмата за трансгранично сътрудничество България - Турция "ИНТЕРРЕГ - ИПП ТГС" България – Турция. В рамките на проекта ще бъде изградено продължение на крайбрежната алея в квартал "Василико" в Царево от края на съществуващата до малък плаж под църква "Успение Богородично". С проекта ще се реализира етап 4 от велоалея, свързваща Царево и квартал "Василико" със село Лозенец.

Община Царево ще получи финансиране за предвидените по проекта дейности за изграждане на пешеходна и велоалея с асфалт и щампован бетон, както и благоустрояване на района по протежение на трасето, което ще преминава покрай Старата мелница и пред детската площадка в квартал "Василико". Там ще бъдат обособени две панорамни площадки, представляващи зони за отдих с павирана настилка и пейки с перголи. Интересна е идеята на общинска администрация площадките да бъдат оформени като две очи и така ще се виждат от птичи поглед. Алеята ще свършва до малкия плаж на квартал "Василико". Ще бъдат асфалтирани улиците "Черковна" и "Н. Чудотворец", както и ще се поднови тротоарната настилка по тях. По алеята ще бъдат изградени осветителни тела, поставени пейки, кошчета, стойки за велосипеди и стенд с инструменти за ремонт. Основната цел е подобряване на достъпа до културно - исторически забележителности "Стара мелница" и храм "Свето Успение Богородично" за Община Царево и подобряване на достъпа до природно наследство - пещера Дупница за партньорите по проекта - Специална провинциална администрация Къркларели, Република Турция. Дейностите по проекта включват официални откривания на строителните дейности в двете страни, строителни работи по обектите, заключителна среща в Царево и Къркларели.

С проекта ще се засили трансграничното сътрудничество между Община Царево и Специалната администрация в Къркларели в областта на устойчивото развитие на културния и природен туризма в регионите и повишаване на тяхната привлекателност. Косвени резултати по проекта са подобряване на социалноикономическото състояние чрез удължаване на туристическия сезон, увеличаване броя на туристите, посещаващи обновените обекти, повишаване на приходите от туризъм и инвестиции и възможност за заетост.

Община Царево е водещ партньор по проекта "Пътища към наследството", който се изпълнява съвместно със Специална провинциална администрация Къркларели, Турция.

Общата стойност на договора за двата партньора е 454 547,85 евро, разпределен между партньорите, 100% безвъзмездна помощ по програмата. Договорът е по приоритетна ос 2 "Устойчив туризъм", срок за изпълнение – 24 месеца.

Галерия