В Царево събраха 180 000 лева от неплатени данъци

Допълнително събраните пари са резултат от затягането на финансовата дисциплина по разпореждане на кмета Петко Арнаудов. За по-малко от месец от принудително събиране чрез съдия-изпълнител в местната данъчна администрация постъпиха 180 000 лева. Покани за доброволно изпълнение получиха всички по-големи длъжници и след неплащане в срок актовете за публични вземания бяха изпратени за събиране от съдия-изпълнител.

 

Като част от действията по затягане на дисциплината ще е и принудителното събиране на глоби за незаконно строителство и нарушения на обществения ред по издадени наказателни постановления в размер над 5000 лева. Това ще е следващата стъпка на ръководството.