Пазарът на труда в област Бургас все повече има потребност от специалисти с базови, ключови компетентности. Снимка Областна управа

Пазарът на труда в област Бургас все повече има потребност от специалисти с базови, ключови компетентности. Снимка Областна управа

В гимназиите в Бургас и региона ще приемат за първи път положили успешно изпитите след завършен VII клас и по още шест нови специалности за учабната 2019/2020 година. Това са: "Ремонт на летателни апарати", "Електрически превозни средства", "Електродомакинска техника", "Производство на мебели/ Производство на тапицирани изделия", "Сътрудник опазване на обществения ред", "Горско и ловно стопанство". Това стана ясно на заседание на Комисията по заетостта ръководена от областния управител на Бургас Вълчо Чолаков.

По данни на Регионално управление образование (РУО) броят на завършващите VII клас ученици през 2019 година е 3781. Общо за областта държавен план-прием за учебната 2019/2020 година предлагат 55 образователни институции: 17 професионални гимназии, 6 профилирани гимназии ( 5 общински и 1 частна), 26 средни училища (1 вечерно), 4 обединени училища, Спортно училище "Юрий Гагарин"" в Бургас, Национално училище за музикално и сценично изкуство "Проф. Панчо Владигеров" също в Бургас.

Пазарът на труда в област Бургас все повече има потребност от специалисти с базови, ключови компетентности и "умения на бъдещето" - да се учи в бързо променящата технологична и дигитализираща се работна среда, категорични са от РУО - Бургас. В тази връзка експертите предложиха за утвърждаване 85 паралелки в STEM профили (софтуерните и хардуерните науки, математика, природни науки, електротехника и електроника, машиностроене, ИТ) и ИТ професии – 59,44 %. Паралелките от други профили и професии ще бъдат 58 (40,56 %).

В Профилирана природоматематическа гимназия "Акад. Н. Обрешков" в Бургас, профил "Математически", с прием в V клас Комисията утвърди три паралелки.

"Всички предложения на училищата за обучения по професии са подкрепени от работодателските организации. Специалностите, които се предлагат трябва да отговарят на потребностите на пазара на труда. В случая, план приемът, който Комисията утвърди, следва тази логика- да се предложат кадри необходими на бизнеса. Само така може да се осигури професионална реализация", коментира областният управител Вълчо Чолаков.