Проектите на учениците са подредени на втория етаж в гимназията. Снимки ПГТ Проф. д-р Асен Златаров

Проектите на учениците са подредени на втория етаж в гимназията. Снимки ПГТ Проф. д-р Асен Златаров

В бургаската Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров" подредиха изложба за Третата българска държава. Темите на проектите, върху които работят учениците от X клас, са различни, като целта е да се обхванат и представят по-подробно въпроси и проблеми, за които само е загатнато в учебниците.

Периодът е от 1879 г. до 1944 г., като в своите задания учениците представят: изявени министър-председатели на Третата българска държава – Х "а" клас, бележити български художници – Х "б" клас, постижения в литературата – Х "в" клас, развитие на българското кино – Х "г" клас, модата и развлеченията на българите през периода – Х "д" клас и печатно дело и периодичен печат – Х "е" клас.

Използвани са различни източници, което е част от обучението по история и цивилизации. Освен това учениците показват и много добри умения, свързани с текстообработка и предпечатна подготовка, защото оформлението е тяхно по предварително зададени критерии. Всеки екип е вложил труд, старание и отношение в представянето на тази част от българската история, като по този начин я прави достъпна и разбираема за останалите ученици.

Проектите са изложени на втория етаж в сградата на ПГТ и са достъпни за всички ученици, за да могат да се докоснат до историята ни и постиженията на нашите предци: политици, интелектуалци и хора на изкуството.

Галерия