Зам.-областният управител Владимир Крумов отговаряше на въпросите. Снимка Пресцентър Областна управа Бургас

Зам.-областният управител Владимир Крумов отговаряше на въпросите. Снимка Пресцентър Областна управа Бургас

Какво да очакваме от Българското председателство на Съвета на ЕС? Кога започва то и до кога ще продължи? Отговорите на тези и други въпроси даде заместник-областният управител на област Бургас Владимир Крумов на среща с ученици в Карнобат.

"На 1 януари 2018 година, след 10-годишно членство в ЕС, България за първи път ще председателства Съвета на ЕС, в рамките на шест месеца, до юни 2018 година. Председателството открива пред нас редица възможности да представим страната си по-най добрия начин - да повишим репутацията и да подобрим имиджа й. В дългосрочен план то ще допринесе за повече доверие, повече чуждестранни инвестиции, развитие на туризма, по-широко припознаване на академичните среди и гражданските организации като пълноценни партньори в бъдещи европейски проекти", заяви в началото на срещата Крумов. По думите му в рамките на председателството страната ни ще бъде посетена от 200 представители на държавите-членки, над 2000 ще бъдат събитията, които ще се проведат в България и Брюксел, а над 160 са планираните заседания на съвети, работни групи и комитети.

"Ползите от членството ни в ЕС са големи и вие ги виждате ежедневно – посещавайки обновените сгради на училищата си, спортувайки в нови спортни зали, разхождайки се в модернизирана градска среда. Само за сведение, през изминалия програмен период (2007-2013) страната ни е внесла в бюджета на ЕС над 2,6 млрд. евро, за същия период е получила над 8,6 млрд. евро. Получили сме три пъти повече средства отколкото сме внесли", допълни още заместник-областният управител.

За държавите членове на Европейския съюз председателството е на ротационен принцип. Ръководство се осъществява от тричленка, мандатно за 18 месеца. Сега в "тройката", която председателства Съвета са - Естония, България и Австрия. В момента Естония председателства, а след България, председателството поема Австрия, стана ясно още по време на срещата.

В разговор с дванадесетокласниците заместник-кметовете на Община Карнобат Стефка Иванова и Мария Генова ги информираха за реализираните и предстоящи проекти със средства по програми на Европейския съюз. По думите им стойността на усвоените средства за периода 2007-2013 възлиза  на 26 086 527 лева. Благодарение на усилията на местната администрация  при изпълнение на европейски проекти, община Карнобат може да се похвали с обновения централен площад "3-ти март", реконструирана и обособена пешеходна зона - булевард "България", обновени зони за обществен отдих в градския парк. В направление образователна инфраструктура от общинската администрация отчетоха по- добрите условия в 5 сгради на три училища и детска градина, изграждането на два центъра от семеен тип, в които деца лишени от родителски грижи живеят в среда, близка до семейната. Сред проектите, с които Общината се гордее са реставрацията и изграждането на инфраструктура към крепостта Маркели, Балканският фестивал на изкуствата, който се провежда в града, новата претоварна станция за отпадъци, възстановената "Часовникова кула", подобрените условия за отдих и спорт в града и др.

От ръководството на Общината споделиха, че стойността на проектите, които се изпълняват през новия програмен период 2014-2020 възлиза на 10 065 381 лева. Сред тях е подобряване на енергийната ефективност в общо 7 обществени сгради – училища, детска градина, административни сгради,  Народно читалище "Димитър Полянов - 1862 г.", Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с увреждания. Отново по проект предстои ремонт и  обновяване на Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост.

В срещата участие взеха още експерти от Областния информационен център в Бургас, общински съветници, учители от СУ "Христо Ботев", СУ "Св. св. Кирил и Методий", Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост, граждани.