За учебната 2020/2021 година се приемат ученици в три специалности. Снимки ПГМКР

За учебната 2020/2021 година се приемат ученици в три специалности. Снимки ПГМКР

В бургаската Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов "Свети Никола" в Бургас приемат за учебната 2020/2021 година ученици, завършили VII клас и положили успешно изпитите, в три специалности. Това са "Корабоводене - морско" (STEM професия "Корабоводител" 8400101), "Корабни машини и механизми" (STEM професия "Корабен техник" 5251001) и "Митническа и данъчна администрация" (професионална квалификация "Митнически и данъчен посредник" 53440201). Всички специалности са с разширено изучаване на английски език. Завършилите Морското получават международни сертификати и могат да практикуват в цял свят.

От 1 септември 2019 г. гимназията, която беше държавна, бе прехвърлена на Община Бургас, която полага усилия за модернизация на материалната база, за оборудването й със съвременни съоръжения, както и за повишаване качеството на образованието. Бургаското Морско училище стана иновативно с решение на Министерския съвет от август 2019 г.

В момента гимназията цялостно обновява учебно-материалната си база, в това число учебни работилници, кабинети, спортен комплекс, компютърни зали, включително софтуерно управляеми тренажори.

Ръководството на Морското училище сключи редица споразумения за практики на своите ученици с морския бизнес, университети и държавни институции. Те имат практики в реална корабна среда. Обучават се и в морски лагери във ВВМУ "Н.Й. Вапцаров" - Варна. След завършване на курсовете получат сертификат и талон за предимство при кандидатстване във ВВМУ.

Електронното подаване на заявление става на адрес https://priem.mon.bg/.

Влизането е с входящия номер и кода за достъп от служебната бележка за удостоверяване на мястото за явяване на приемен изпит, която сте получили от училището.

Галерия