В четири специалности ще приемат ученици за новата 2020/2021 година

В четири специалности ще приемат ученици за новата 2020/2021 година

Ученици от бургаската Професионалната гимназия по морско корабоплаване и риболов "Свети Никола", известна като Морското училище ще се обучават в новия и модерно обзаведен кабинет по корабоводене - "Мостик". Той е оборудван с най-високотехнологичен радио-навигационен симулатор - "NAUTIS Desktop", отговарящ на всички изисквания на Международната морска организация (IMO).

Модерната апаратура е закупена от гимназията от нидерландската компания "VSTEP BV" в изпълнение на проект по национална програма "Осигуряване на съвременна образователна среда", модул "Модернизиране на системата професионалното образование".

За учебната 2021/2022 година в гимназията ще приемат ученици и в новата специалност - "Експлоатация на пристанищата и флота", професия "Организатор по експлоатация на пристанищата и флота" от професионално направление "Транспортни услуги". Новата дисциплина ще предоставя професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация с интензивно изучаване на английски език.

За новата учебна година ще се осъществява прием и в специалностите: "Корабоводене - морско", професия корабоводител с интензивно изучаване на английски език, "Корабни машини и механизми", професия корабен техник с разширено изучаване на английски език и "Митническа и данъчна администрация", професия данъчен и митнически посредник, също с разширено изучаване на английски език.

Учениците от ПГМКР "Свети Никола"‘ провеждат своята плавателна практика в реални условия на кораба "Дружба" на еко катамаран "Мави" и на моторен кораб "Света Анастасия"‘.

Завършилите гимназия "Свети Никола" могат да работят като рулеви и мотористи и имат възможност за достигане на по-висока квалификация чрез натрупване на стаж и успешно положени изпити в съответните центрове за следдипломна квалификация.

Випускниците на ПГМКР "Свети Никола" завършват с трета професионална квалификационна степен по специалностите "Корабоводене" и "Корабни машини и механизми". След натрупване на необходимия плавателен стаж и полагане на изпити, придобиват международно признат сертификат за компетентност "Вахтен помощник капитан на кораб до 500 брт" и "Вахтен механик на кораб".

На завършилите в ПГМКР се осигурява преференциран прием във ВВМУ "Н .Й. Вапцаров" за последващо обучение в ОКС "Бакалавър" по специализации.

Галерия