Днес започваме да пишем нов раздел в историята на нашия спорт, каза Стефан Колев (в средата)

Днес започваме да пишем нов раздел в историята на нашия спорт, каза Стефан Колев (в средата)

18-месечна треньорска специализация по ушу ще се проведе в Център за след дипломна квалификация (ЦСДК) при Национална спортна академия "Васил Левски". Това става възможно благодарение на партньорството с Българската федерация по ушу. Обучението ще се осъществи в задочна форма. Завършилите специализацията и притежаващи висше образование ще получат професионална квалификация "Треньор по ушу". Лицата със средно образование, съобразно изискванията на Наредба №1/04.02.2019 г на Министерството на младежта и спорта получават правоспособност за "Помощник треньор". 
Новата специализация бе представена на среща в НСА с участието на ръководителя на Центъра за след дипломнна квалификация към НСА и на катедра "Мениджмънт на спорта" проф. Бисер Цолов и президента на Българската федерация по ушу Стефан Колев. 30 души вече са се записали за треньорската специализация по ушу.

"Познавам Стефан от 10 години и когато ми предложи да направим такава дългосрочна след дипломна специализация аз бях уверен в успеха ѝ. Знам че захване ли се с нещо Стефан го довежда до край, до успешния му край", каза проф. Цолов.
"Искам да изкажа своята благодарност на първо място на проф. Цолов, който направи възможно тази след дипломна квалификация и на НСА, че ни приютява. Ние сме мотивирани и дисциплинирани и поради това съм уверен в успешното завършване на обучението. В организацията участват хора, доказали се със своите качества в Управителния съвет на БФУ. Спортът и науката трябва да вървят ръка за ръка. Много от големите нации нямат спортни академии. Днес стартира първата след дипломна специализация за професионална квалификация "Треньор по ушу". Днес започваме да пишем нов раздел в историята на нашия спорт", каза Стефан Колев.

Галерия