Онлайн срещата се провежда от 9-ти до 13-ти ноември. Снимки ОУ Найден Геров

Онлайн срещата се провежда от 9-ти до 13-ти ноември. Снимки ОУ Найден Геров

В бургаското ОУ "Найден Геров" изнасят онлайн урок по български език в рамките на проекта "Опознаване културното наследство и ценности на Европа", който се реализира по програма "Еразъм+". Координатор на проекта е училище в Португалия, а останалите партньори са учебни заведения в Италия, Чехия, Гърция и Румъния. В него участват ученици и техните преподаватели от петте страни.

Проектът е свързан с опознаване историята, културата, архитектурата на страните партньори чрез различни прояви и дейности. Идеалите, принципите и ценностите, които са залегнали в европейското културно наследство, представляват за Европа общ източник на историческа памет, разбиране, идентичност, диалог, сближаване и творчество, чрез учене.​

Целта на проекта е участниците в него да изучат и обследват различните форми на културното наследство:

- на​ материалното наследство - например сгради, паметници, артефакти, облекла, художествени произведения, книги, машини, исторически градове, археологически обекти;​

- на нематериално наследство - обичаи, форми на представяне и изразяване, знания и умения – както и свързаните с тях инструменти, предмети и културни пространства – които хората ценят. То включва езика и устните традиции, сценичните изкуства, социалните обичаи и традиционните занаяти;​ природно наследство – ландшафти, флора и фауна;цифрово наследство – ресурси, които са създадени в цифрова форма (например цифрово изкуство и анимации) или са цифровизирани с цел съхраняването им (например текстове, изображения, видео, архиви).​да се насърчи ролята на европейското културно наследство като ключов компонент на културното многообразие и междукултурния диалог;​ ​да се насърчават подходи, които са ориентирани към хората с поглед в бъдещето, по-интегрирани и междусекторни, за да може културното наследство да бъде достъпно за всички и да се осигурят неговото опазване, съхраняване, иновативно повторно използване и развитие;​.

В рамките на проекта учениците общуват в общи групи на английски език и придобиват социални и интеркултурни компетентности, учат се на критично мислене, като в резултат на тази дейност научават за архитектурните характеристики на паметниците в съответните държави и тяхната култура, развивайки компютърни умения.​

Мултикултурното възпитание и образование в европейските училища е една голяма отговорност пред бъдещите поколения, за да се научим да опазваме културното наследство в името на едно по-добро мирно бъдеще на света.

В рамките на едноседмична виртуална среща между партньорите, провеждаща се от 9-ти до 13-ти ноември (заради COVID пандемията б.р.) учениците и учителите ще се запознаят с работа в различни програми като "Scratch", ще работят върху образователни игри с историческа и архитектурна насоченост, дейности в "Etweening Space", "EducaPlay", ще направят виртуална разходкa из забележителностите на България, ще проведат урок по български език на своите приятели от другите държави.

 

Галерия