Гимназията привлича ученици с възможностите за обучение. Снимка Архив Черноморие-Бг

Гимназията привлича ученици с възможностите за обучение. Снимка Архив Черноморие-Бг

В бургаската Професионална гимназия по електротехника и електроника "Константин Фотинов" за втора година ще се обучават ученици по професията "Приложен програмист" по Национална програма "Обучение за ИТ кариера" на Министерството на образованието и науката. Гимназията в морския град е един от петте изградени в страната IT - центъра за обучение по професията. Другите центрове са в София, Пловдив, Русе и Правец, съобщи директорът на ПГЕЕ "Константин Фотинов" Коста Папазов.

От програмата могат да се възползват всички настоящи десетокласници, които не се обучават в паралелка за придобиване на професионална квалификация по професия от ПН "Компютърни науки". Те могат да започнат своя 3-годишен курс на обучение през ноември т.г. и да го приключат едновременно със завършване на средното си образование. Обучението е безплатно и е в рамките на 320 часа годишно през всяка от трите години, като част от него ще се провежда онлайн. Лекциите и упражненията са в неучебни дни(събота, неделя, ваканции). Във всеки център могат да кандидатстват не само местни ученици, а и десетокласници от съседните общини и области. На всеки одобрен курсант от по-далечно място ще се поемат разходите за път и храна.

Сформирането на групите от ученици от Х клас ще се осъществи след входящ тест за допускане за обучение. Преди това всички кандидати трябва да се регистрират за включване в националната програма на адрес: https://it-kariera.mon.bg/e-learning/ . Срокът за регистрация е до 16.00 часа на 5-ти октомври. Входящият тест за регистрираните кандидати е на 14-ти октомври.