В Приморско ползват английски опит в транспорта , за да обсъдят възможността за съвместна дейност. Фирмата трябва да предложи цялостна стратегия за нова транспортна схема в Приморско и Китен и да изготви до края на февруари анализ на моментното състояние на автомобилния трафик в двата курорта. Тя ще представи своята визия за регулиране на уличното движение и минимализиране на конфликтните точки между пешеходци и автомобили. Консултантите, които вече са приложили своите стратегии за движение и контролирано паркиране в Пазарджик, Русе и Силистра, ще направят точна прогноза за разходите около въвеждането на системата и евентуалната рентабилност за общината след налагане на промените.

 

Кметът на общината Лиляна Димова и служители на администрацията поставиха като задачи на специалистите да създадат условия за безпроблемно и бързо придвижване на хора и автомобили и да намалят до минимум конфликтните точки, особено през летните месеци. Консултантите трябва да предвидят и обособяването на нови паркинг зони в градовете и извън тях, които да предотвратят задръстванията в Приморско и Китен.

"Целта ни е още пред активния сезон да има подобрение. Единствено с модерно регулиране на движението и със сериозен контрол на автомобилния трафик можем да предоставим удобство и спокойствие на местните хора и на туристите. Очакваме новата транспортна схема да бъде изготвена до края на тази година, за да бъде съобразена и синхронизирана с ПУП (подробния устройствен план) на общината", каза  кметът Лиляна Димова.

Специалистите от консултантската фирма предлагат да извършат през 2011 година задълбочен анализ, разработване на транспортна схема, изработване и прилагане на система за паркиране, управление на системата и обособяване на извънградски паркинги и гаражи.

"За да бъде създадена една ефективна и цялостна стратегия за паркиране, е необходимо да се установи какви са конкретните нужди, дали  проектът е осъществим и какъв е най-добрият начин, по който той може да бъде изпълнен", заяви изпълнителният директор на компанията Аладар Робъртсън.