Въздухът в общината е един от най-чистите, каза кметът Иван Жабов. Снимка Лина Главинова

Въздухът в общината е един от най-чистите, каза кметът Иван Жабов. Снимка Лина Главинова

Еко лаборатория ще бъде изградена в Средец по проект на Общината, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество. Средец е партньор на Община Визе, Турция по проекта. Той е на стойност 358 212.52 евро, от които Община Средец ще получи 172 116.11 евро. Лабораторията ще бъде обособена в две от помещенията на бившия Военен клуб в града, който Общината получи за стопанисване преди 3 години. Със средствата по проекта ще бъде ремонтирана изцяло сградата, която е строена в далечната 1967 година. Ще бъде запазена зрителната зала и сцената, на която ще се изявяват местните танцови и певчески състави.

Предвидено е по проект да бъдат закупени и уреди за замерване чистотата на въздуха. "В момента от РИОСВ - Бургас изпращат подвиждата лаборатория, която замерва въздуха на различни места в града. Имахме малко проблеми, когато се възпламени старото сметище, което се намира над града. По проект обаче то ще бъде реколтивирано и там ще бъде изградена зелена зона", каза кметът на Община Средец Иван Жабов.

В рамките на проекта се предвижда и съвместни действия за опозване на дивия божур в Странджа. Ще бъдат обучени 80 деца, които ще бъдат запознати с устойчивото развитие на местните защитени територии в общината.

Галерия