В Странджа правят банка за 11 изчезващи вида растения

За банка се използва бившия разсадник в село Граматиково.Плантацията се разработва в рамките на проекта "Опазване и възстановяване на видове на територията на природен парк "Странджа". Той се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния фонд чрез оперативна програма "Регионално развитие". Проектът ще продължи 36 месеца и е на обща стойност 736 158 лева, като безвъзмездната помощ е - 734 058 лева.

 

Сред застрашените видове са чакшовидна звъника, кримски чай, търилово великденче, пирен, калуна, странджанско сапунче, тис, странджанска боровинка, багрилна звъника, странджански дъб, циклама. Челта на банката е да възстанови числеността и плътността на популациите на тези видове. В рамките на проекта ще бъде развита и посетителска инфраструктура като предпоставка за по-добро управление и ограничаване на прекомерното използване на природните ресурси. Трябва да се повиши и информираността на населението по отношение на уникалността на странджанската флора.