Водим преговори с Община Бургас за подкрепа на специалността Медицинска сестра. Снимка Лина Главинова

Водим преговори с Община Бургас за подкрепа на специалността Медицинска сестра. Снимка Лина Главинова

В бургаския университет "Проф. д-р Асен Златаров" ще приемат 23-а желаещи да се обучават за медицински сестри. За учебната 2018/2019 година приемат в специалност "Медицинска сестра" в цялата страна е увеличен с 100 бройки. За ВУЗ-а в морския град увеличението е с 10 бройки. Причината е в недостига на квалифицирани кадри в здравеопазването. "Имаме увеличение и на платения прием в тази специалност с две бройки, което общо прави 25", коментира доц. Магдалена Миткова - ректор на университета в отговор на въпрос на "Черноморие". До миналата учебна година в университета са приемали 13 души за сспециалността "Медицинска сестра".

Доц. Миткова е водила разговори с ръководствата на здравните заведения в града, които са споделили, че не им стигат медицинските сестри. Част от тези, които работят в отделенията са в предпенсионна или в пенсионна възраст. Същото е положението и в яслите на територията на Община Бургас. Съгласно изискванията в детските ясли могат да работят само медицински сестри.

"С Община Бургас сме в преговорни отношения в посока решаване на проблема с недостатъчния брой медицинските сестри. Искаме да насърчим повече млади хора да учат в този профил. Предстои й и подписване на договор с Общината с конкретни мерки и параметри", каза още доц. Миткова.

Недостигът на медицински сестри започва все повече да се усеща в цялата страна. Причината е намалелият брой на желаещи да учат и да работят в тази сфера, както и броя на тези, които избират да заминат и да практикуват в чужбина. За да останат у нас младите и да работят като медицински сестри, трябва да имат материален стимул.