Държавният имот е в село Равадиново и ще се ползва за обществени нужди

Държавният имот е в село Равадиново и ще се ползва за обществени нужди

Община Созопол получава държавен имот в село Равадиново. Теренът е с площ 2890 кв. м и ще бъде използван за изграждане на обществено обслужваща сграда за нуждите на общински "Клуб на пенсионера и инвалида" със съответните помещения към него, общодостъпна зала за културни събития и открита детска площадка с места за отдих. Тя ще се използва и управлява от Община Созопол с неикономическа цел. На областния управител на Бургас ще бъде възложен ангажиментът да разработи механизъм за контрол, чрез който да осъществява периодични проверки за изпълнение на условията, при които се прехвърля имотът.