Проектът, с макрорамка от 384,7 млн. лв., бе представен на обществено обсъждане

Проектът, с макрорамка от 384,7 млн. лв., бе представен на обществено обсъждане

Варна ще работи с рекорден бюджет през 2018 г. Проектът, с макрорамка от 384,7 млн. лв., бе представен на обществено обсъждане в зала „Пленарна" на Община Варна. За сравнение през изминалите три години, бюджетът на морската столица е бил съответно 258,7 млн. лв. през 2015 г., 243,7 млн. лв. през 2016 г. и  270,7 млн лв. през 2017 г.
Увеличението на средствата за 2018 г. стават факт без увеличение на данъчната тежест за гражданите на Варна и с повишени приходи от местни данъци и такси.
Приоритети в работата на общинската администрация остават образованието, за което се отделят 30% от общия бюджет, изграждането на модерна градска среда, създаване на възможности за развитие на целогодишен туризъм. 
Предстои изграждане на нови детски градини – преустройство на сграда на ул. "Генерал Колев" №90 в детска градина за 4 групи, нова детска градина за 4 групи на ул. "Хъшове" №2, нова сграда към ДГ № 23 "Иглика" в кв. "Виница", както и нова сграда към ДГ "Карамфилче".
Предвидени са основни ремонти на училища, детски ясли и кухни, както и средства за проектиране, доставка и монтаж на системи за видеонаблюдение в детските ясли.
Община Варна осигурява 1 310 000 лв. за две болници - МБАЛ „Св. Анна" и СБАЛОЗ „Д-р Марко Марков". В първата ще бъде направен основен ремонт на родилното отделение и неонатологията, ще бъде закупен нов инструментариум за клиниката по ортопедия и травматология и нов дизел-генератор за аварийно захранване. Онкоболницата ще вложи средствата в „Система за визуализация и интеграция на лапароскопска хирургия и високоспециализирана ендоскопска диагностика и терапия"
С 302 000 лв. е увеличен проектобюджетът за социални дейности спрямо 2017 г., включително за ремонт на дома за стари хора „Гергана", за осигуряване на транспортни средства за превоз на трудно подвижни лица и хора с увреждания.
Средствата за помощи, по решение на Общинския съвет, са в размер на 8 млн. лв. Те ще бъдат изразходвани за карти на пенсионери и ученици от Тополи, Константиново, Казашко, Звездица и Каменар, КК "Златни пясъци", КК "Св. Св. Константин и Елена", "Черноморец" и "Боровец". От същото перо са предвидени средства за превоз на трудноподвижни лица със специализирани микробуси; абонаментни карти за пътуване на преференциални цени по една линия за лица над 18 г. до 64 г., с определена трайно намалена работоспособност от 50 % до 100 % без чужда помощ, за лица над 18 г. с определена трайно намалена работоспособност от 91 % до 100 % с чужда помощ, с постоянен адрес на територията на община Варна и за техните придружители.
Амбициозната капиталова програма на Община Варна за 2018 г. включва най-мащабният проект от десетилетия - изграждането на бул. „Васил Левски". Продължава изпълнението на следните по-големи обекти: пробива на бул. „Сливница"; ремонта на ул. "Цар Борис" ІІІ, кв. "Виница", на ул. "Студентска", на ул. "Капитан Рончевски", ул. „Баба Тонка". Изграждане на пътна автомобилна рампа на АМ "Хемус" - качване от бул. "Атанас Москов", реконструкция на ул. "Александър Рачински" - в участъка от бул. "Съборни" до ул. "Генерал Колев"; реконструкция на ул. "Ана Феликсова" и кръстовище на бул. "Цар Освободител" и др. 
Предвидени са ремонти и изграждане на спортни и фитнес площадки на открито във всички райони. Разходите за озеленяване са 4 631 100 лв., продължава изграждането на новия парк „Възраждане".