Разчетът на средствата стана ясен по време на заседание на Постоянната комисия по европейски въпроси и международно сътрудничество. Снимка ОбС - Варна

Разчетът на средствата стана ясен по време на заседание на Постоянната комисия по европейски въпроси и международно сътрудничество. Снимка ОбС - Варна

88,2 млн. лева са средствата по европейски проекти и програми, с които Варна ще разполага през 2022 г. Това показва разчетът на средствата от Европейския съюз на община Варна, който беше част от дневния ред на Постоянната комисия по европейски въпроси и международно сътрудничество.

Най-голям дял заема проектът "Екологично чист транспорт за Варна", за който са предвидени близо 69 млн. лева. По този проект, реализиран по ОП "Околна среда", в общинското дружество "Градски транспорт" ще влязат 60 електробуса, от които 40 са тип "соло" и 20 "съчленени". Също така ще бъдат доставени и монтирани над 60 зарядни станции.

През 2022 г. ще продължи изпълнението на проектите по ОП "Региони в растеж", като европейското финансиране е в размер на 8,3 млн. лева. Средствата ще бъдат инвестирани основно в подобряване на социалната и културната инфраструктура.

Близо 4,3 млн. лева очаква да получи Община Варна по ОП "Развитие на човешките ресурси", с които да реализира важни социални проекти. Сред тях е разкриването на центрове за хора с деменция и осигуряването на патронажна грижа за възрастни и хора с увреждания.

Десетки училища и детски градини във Варна са включени в седем проекта, финансирани по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж". Безвъзмездната помощ за изпълнението на проектите предложения е в размер на почти 1,3 млн. лева.

Тази година Община Варна ще продължи да изпълнява проекти, финансирани със средства по други международни програми. Един от тях е изграждането на ново улично осветление в район "Младост". Прилагането на иновативни мерки за смекчаване изменението на климата в общините в България също фигурира в списъка с проекти.