Докладната беше разгледана на заседание на Комисията по околна среда. Снимки ОбС Варна

Докладната беше разгледана на заседание на Комисията по околна среда. Снимки ОбС Варна

Община Варна ще кандидатства с проект за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за закупуване на компостери за домакинствата. Средствата ще бъдат осигурени от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), стана ясно на днешното заседание на ресорната комисия към Общински съвет – Варна, на което беше дадена зелена светлина за кандидатстване.

Стойността на исканата безвъзмездна помощ е в размер на малко над 103 000 лева. Предвижда се с тях да бъдат купени 500 бр. компостери за домашно компостиране и 500 бр. активатори. Други 12 000 лева ще бъдат осигурени от общинския бюджет за изработване, отпечатване и доставка на информационни материали – ръководство за работа с компостерите, обозначителни стикери и др. Периодът за изпълнение е 16 месеца, като това включва 6 месеца мониторинг след приключване на основна дейност на проекта.

На територията на община Варна не е реализиран подобен проект, а интерес от страна на домакинствата има. Според проучване делът на биоразградимите отпадъци варира от 7 до 9% от общото количество генерирани битови отпадъци и разделно събрани отпадъци в зависимост от зонирането и сезонността. Данните сочат, че градинските отпадъци съставляват 7% на местата с високо и 9%  на тези с ниско застрояване.

Изпълнението на проекта ще доведе до редица социално-икономически ефекти. Ще се популяризира идеята за компостиране на зелените и биоразградими отпадъци и оползотворяването им на място от домакинствата. Ще се и увеличи количеството на рециклираните и оползотворените отпадъци и респективно ще се намали депонираният битов отпадък. Друг очакван резултат е да се повиши общественото съзнание в сферата на опазването на околната среда.

На днешното заседание на комисията беше разгледано и предложение от групата общински съветници от коалиция "Алтернативата на гражданите". Те настояват за промени в общинското законодателство, с които строителните фирми във Варна да се задължат да използват водни разпръсквачи против запрашаване. Идеята е при изпълнение на дейности, съпроводени с генериране на прахово замърсяване и осъществявани в радиус от 50 метра от жилищни, административни или друг вид обитаеми сгради, да се използват системи за разпръскване на водна мъгла против запрашаване.

В рамките на заседанието възникна дискусия в коя общинска наредба да бъдат нанесени корекциите – в тази за управление на отпадъците или за обществения ред. Съветниците решиха да препратят предложението към правната комисия за становище по компетентност.

Галерия