В тази сграда в продължение на 16 години се помещаваха отдели на библиотеката. Снимка Архив

В тази сграда в продължение на 16 години се помещаваха отдели на библиотеката. Снимка Архив

Върнаха на Областна управа - Бургас сградата на улица "Булаир" №10, която се ползваше от Регионална библиотека "Пейо Яворов" в продължение на 16 години, както "Черноморие" писа.

Бургаската Областна управа си връща сградата на библиотеката

Поради отпаднала необходимост от Община Бургас се отнема управлението на имот - публична държавна собственост. Той представлява терен с площ 388 кв. м. и стои празен, след като библиотеката се премести в новата сграда. С решението на Министерския съвет имотът преминава в управление на областния управител на Бургас.