Корабът ще плава по маршрут, който включва и остров Света Анастасия. Снимка Черноморие-бг

Корабът ще плава по маршрут, който включва и остров Света Анастасия. Снимка Черноморие-бг

Варненската фирма "Галера 07" ООД е единственият участник в обявената от Община Бургас обществена поръчка за доставка на пътнически кораб. Офертите се отварят днес в Общината. Корабът ще извършва плавания по туристически маршрути разположени в крайбрежните води на Черно море. Предвидената по проекта доставка на кораб е свързана с осигуряване на редовна транспортно - комуникационна връзка между града, туристическите обекти и съставните селища и квартали на Община Бургас.

Корабът трябва да плава по редовна линия Морска гара - Бургас до пристана на остров "Света Анастасия", пристанище "Сарафово", лодкостоянката в квартал "Крайморие", рибарско пристанище "Ченгене скеле" и др. Корабът ще служи за транспортно средство за обслужване на туристите и туристическите дестинации, както и за воден транспорт за превозване на пътници до различни населени места. В предмета на обществената поръчка е предвидено, че корабът може да изпълнява и допълваща развлекателните функции като организиране на фирмени събития, рождени дни, празненства на борда му и др.

Обществената поръчка за доставка на кораба е част от проекта "Силата на водата. Подкрепа за повишаване потенциала на община Бургас като конкурентоспособна туристическа дестинация", финансиран по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Развитие на туристически атракции", приоритетна ос 6: "Регионален Туризъм" по Оперативна програма "Региони в растеж 2014 - 2020 г.".

Стойността на поръчката е 1 300 000.00 лева без включен ДДС или 1 560 000.00 лева с включен ДДС.

Заложените специфики за кораба са - дължина от 19 до 22 метра, ширина - от 7,5 до 9 метра, газене - 1,2-1,5 метра. Екипажът на плавателният съд трябва да е 4 души, а минимален капацитет за хора на борда (екипаж и пасажери) - 85 + 4. Корабът трябва да разполага с минимум два дизелови двигателя, а максималната скорост на работата им да е - 14+-10% възела.

Според документацията на поръчката, на главна палуба на кораба да са разположени минимум: санитарни възли – 3 бр. поне един от които да бъде оборудван за използване от хора с увреждания; 4 бр. мивки; бар-плот обзаведен с оборудване за студени, топли напитки и кетъринг; прилежащо складово помещение към бара. Сред изискванията са и на главна палуба на кораба да бъде разположен салон (закрит) за 85 пътника, остъкляване на салона; пътека за движение на пътниците, вкл. на хора в инвалидни колички; удобно разположени маси и столове за 85 броя пътници, изработени от материали устойчиви на високо интензивно ползване и сурови атмосферни условия и позволяващ лесно почистване и поддръжка. За столовете да се предвиди омекотяване и тапициране, предлагащи комфорт на пътуващите. В салона да са налични места за зареждане (USB) на 20 преносими електронни устройства (телефони, таблети и др.); да се предвидят места за хора в инвалидни колички; подова настилка- срещу хлъзгане, устойчива на интензивно ползване, позволяваща лесно почистване и съхнене.

Варненската фирма, която е подала документи за участие в поръчката, се занимава с кораборемонтни услуги; продажба на стоки от собствено производство; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид и други.