Докладната записка бе подкрепена на заседание на Комисията по собственост и стопанство. Снимки ОбС Варна

Докладната записка бе подкрепена на заседание на Комисията по собственост и стопанство. Снимки ОбС Варна

Да се отмени решение на Общинския съвет за провеждане на публично оповестен конкурс за продажбата на недвижим имот във варненския  район "Младост". Това предлагат в своя докладна записка групата общински съветници от ПП - ДБ бе подкрепена на заседание на Постоянната комисия по собственост и стопанство.

Решението за конкурса беше взето през август миналата година от местен парламент от мандат 2019-2023 г. То предвиждаше продажбата чрез конкурс на общински терен с площ 8917 кв. м с включен процент обезщетение от разгърнатата застроена площ на бъдещата сграда в посочения имот в полза на Община Варна. Идеята беше там да бъде настанена администрацията на район "Младост", чийто сграден фонд е в много лошо състояние. В тази връзка Комисията по собственост и стопанство реши да изпрати писмо, в което ще изиска от администрацията да предложи алтернативни възможности за терен или сграда за нов дом на кметството.

Членовете на комисията обсъдиха и два въпроса, поставени от общинското дружество "Обреди". Първият казус засяга премахването на натрупани преди повече 10 години отпадъци в гробищен парк "Запад" в село Тополи, които представляват смесен битов отпадък, почва, камъни и зелени отпадъци. От РЗИ – Варна има предписание за премахване на натрупаното количество, което към 2018 г. е възлизало на около 6 000 куб. м. Данните към днешна дата са неактуални, затова общинските съветници възложиха на дружеството да направи ново заснемане на количеството отпадъци.  Другата тема, обсъдена на заседанието, беше липсата на гробни места в парковете в с. Тополи и в местността Кантара. От администрацията отговориха, че има задействани процедури за придобиване на земя в землището на Тополи и изразиха  надежда в рамките на годината те да приключат.

Дискусия предизвика информацията, че търговското дружество "Стадион Спартак" е натрупало задължения в размер на 18 300 лева, включително главници и лихви към дирекция "Местни данъци такси", поради което е получило покана за доброволно изпълнение от ЧСИ. По време на заседанието стана ясно, че натрупаните данъци и лихви са от стар период, от 2018 г., когато "Стадион Спартак" бе част от смесеното дружество "Спортен комплекс Спартак", което впоследствие беше разделено. След разделянето му настоящето дружество става правоприемник на част от активите и пасивите му, но тъй като "Стадион Спартак" не упражнява дейност и няма източници на приходи, съответно няма възможност да покрие натрупаното задължение. По този въпрос съветниците дадоха положително становище  и го препратиха към финансовата комисия.

На днешното заседание членовете на Комисията по собственост и стопанство гласуваха също промяна в капитала на "ДКЦ V Варна - Света Екатерина". Те решиха капиталът да бъде увеличен с 22 440 лева, представляващи стойността на отпуснатите от общинския бюджет целеви субсидии за извършване на предпроектни дейности и проектиране изграждането на асансьорна уредба и за покупката на три телемедицински устройства за изследвания.

Одобрен бе и застраховател на имуществото на Специализираната болница за активно лечение на онкологични заболявания д-р Марко Антонов Марков – Варна.

За да влязат в сила гледаните днес докладни записки, трябва да бъдат гласувани и приети на сесия на Общинския съвет във Варна.

Галерия