Водещ критерий остава близостта до училището по постоянен или настоящ адрес на детето. Снимка Община Варна

Водещ критерий остава близостта до училището по постоянен или настоящ адрес на детето. Снимка Община Варна

Електронната система за прием в първи клас за учебната 2024/2025 година в общинските училища във Варна ще бъде достъпна за регистрация на заявления от 10:00 часа на 15 май 2024 година. Крайната дата за кандидатстване е 23:59 часа на 27 май. Първото класиране ще бъде обявено до 17:00 часа на 30 май 2024 година. Записването на приетите деца ще става в периода 31 май – 5 юни, съобщиха от Община Варна.

Резултатите от второто класиране при приема на първокласници ще бъдат обявени на 14 юни, а от третото класиране - на 29 юни.

Родителите могат да се запознаят с правилата за прием на адрес https://school.uslugi.io/rules. Водещ критерий остава близостта до училището по постоянен или настоящ адрес на детето.

В рубриката "Често задавани въпроси" - са публикувани основни указания в начина, по който се извършва кандидатстването и записването на вече приетото дете.

Преди отваряне на системата за прием, предстои актуализация на районите на училищата. Те ще бъдат публикувани в рубриката "Райони".