Работнат асреща се проведе в сградата на администрацията. Снимки Община Варна

Работнат асреща се проведе в сградата на администрацията. Снимки Община Варна

Работна среща за проверка на готовността за зимния сезон се проведе в Община Варна. В него участваха представители на общинските дирекции, фирмите, ангажирани с поддръжка на уличната мрежа при зимни условия, "ВиК - Варна" ООД, РСПАБ - Варна, „Градски транспорт“ ЕАД, Военноморските сили, Енерго-Про, Националният институт по метеорология и хидрология /НИМХ/ - Варна и други. За всички райони на града има сключени договори за снегопочистване. Четири фирми са ангажирани с поддръжката при зимни условия - „Инфраексперт” ЕООД отговаря за район „Одесос“;  „Хидрострой" АД - за „Приморски“; „Инжстройинженеринг” ЕООД  - за „Вл. Варненчик“, с. Казашко, с. Тополи, за район „Младост“ и с. Каменар; „ЗМБГ“ АД - отговаря за „Аспарухово“, с. Звездица, с. Константиново и Аспарухов мост, обясни директорът на дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ Петър Гърбузов. Предстои проверка на фирмите на място за готовността на техниката и наличността на инертни материали.

Всички детския ясли и лечебни заведения са в готовност за работа при зимни условия, каза Анастасия Георгиева, директор на дирекция „Здравеопазване“ към Община Варна. Общинските детски градини разполагат с алтернативни източници на отопление, общинските училища имат сключени договори до края на календарната година за отопление, а две трети от тях и до края на учебната година, обясниха от ресорната дирекция „Образование и младежки дейности“. Домашният социален патронаж, Обществената трапезария, центровете за настаняване от семеен тип за деца и младежи, домовете за стари хора са подготвени с хранителни продукти, осигурено е и отопление, обясниха от дирекция „Социални дейности“.

Готовност за работа при зимни условия декларираха представители на ВиК – Варна, „Градски транспорт“, Енерго-про. ВМС и Пожарна безопасност и защита на населението декларираха, че техниката им е в изправност за извършване на спасителни действия при зимни условия. От Военноморските сили подчертаха, че може да се разчита на вертолет, който е с състояние да евакуира бедстващи граждани, а  при усложнена усложнете обстановка на допълнителна техника - верижни машини и верижен булдозер.

Според метеоролозите от НИМХ - Варна, по-влажен период с превалявания предимно от дъжд се очаква в периода до 25-26 ноември. След това прогнозата е за топла и суха зима. Няма да липсват случаи на понижаване на температурите, но валежите ще бъдат оскъдни, предимно от дъжд, обясни Венета Тодорова от метеорологичния институт.

Галерия