Мерките и дейностите за овладяване на популацията на безстопанствени животни бяха във фокуса на днешното заседание на Постянната комисия по обществен ред, сигурност и безопасност на движението. Снимки ОбС Варна

Мерките и дейностите за овладяване на популацията на безстопанствени животни бяха във фокуса на днешното заседание на Постянната комисия по обществен ред, сигурност и безопасност на движението. Снимки ОбС Варна

За актуализиране и диференциране на таксата за притежаване на куче се обявиха неправителствени организации във Варна. Според тях не е коректно таксата в размер на 24 лева да е еднаква и за породисто куче, което струва хиляди левове, и за любимец от уличната популация.

Мерките и дейностите за овладяване на популацията на безстопанствени животни бяха във фокуса на днешното заседание на Постянната комисия по обществен ред, сигурност и безопасност на движението, на което бяха изслушани представители на различни неправителствени организации. Едно от исканията е да се промени Наредбата за обществения ред, в частност текстове от раздел VI, по отношение на забранителния режим за хранене на безстопанствените животни.

Сдруженията настояват също да се изгради общински кастрационен център в рамките на града, който да бъде достъпен за граждани и доброволци. Предложено бе също да се създаде център за лекуване, адаптация и осиновяване на котки, финансиран от общината и работещ с доброволчески програми.

Комисията даде положително становище на предложенията и ги препрати към администрацията за действия по компетентност. Членовете одобриха също така отпускането на 50 хил. лева от местната хазна за частично подпомагане на социално слаби собственици на домашни любимци за изпълнение на законовите изисквания по ваксинация, микрочипиране, издаване на паспорт и кастрация. Подкрепено бе и искането да се завишат контролните функции на звеното "Контрол и регистрация" и да се правят регулярни проверки на всички домашни любимци, като при установени нарушения да се издават предписания и да се налагат глоби.

Комисията даде съгласието си за проучване на възможностите за кампанийно сътрудничество с мобилни  клиники в по-труднодостъпни райони с установена повишена популация, в. т.ч и на котки, с цел по-бързо овладяване на популацията и спиране на притока на животни от един район в друг. За да станат факт всички тези предложения, те трябва да получат одобрението на местния парламент.

На днешното заседание на комисията бяха разгледани и теми, свързани с пътната безопасност.

Съветниците дадоха съгласието си да се поставят знаци, забраняващи паркирането по улица "Орех", която води към Професионалната гимназия по горско стопанство и дървообработване "Николай Хайтов". Освен че всяко междучасие по улицата се движат ученици, при евентуален инцидент в двора на училището не могат да влязат специализирани автомобили.

Членовете на комисията одобриха също изграждането на пешеходна пътека тип "зебра" по булевард "Христо Смирненски" при началото на улица "Латинка". Дадено бе съгласие да се поставят антипаркинг колчета върху тротоар на улица "Уста Колю Фичето" №62.

Одобрено бе и предложението общината да поеме инициативата да поддържа и доразвива интерактивна карта на пътнотранспортни произшествия във Варна. Картата е изготвена, но е необходимо ежегодно да се актуализира, бе изтъкнато в зала "Пленарна".

Галерия