Постоянната комисия по Финанси и бюджет одобри докладната. Снимка ОбС - Варна

Постоянната комисия по Финанси и бюджет одобри докладната. Снимка ОбС - Варна

Четири нови паркинги ще бъдат изградени във Варна. Докладната записка на администрацията е разгледана и одобрена на заседание на Постоянната комисия "Финанси и бюджет" в Общинския съвет и ако бъде гласувана на сесията, която ще се проведе на 26-ти септември, ще се премине към реализацията й. Предвидено е паркингите да бъдат обособени на терени на улиците - "Момина сълза" и "Люляк" в район "Приморски", на улица "Струга" зад блокове 39-49 и в квартал "Аспарухово", както и на улица "Балкапан".

Част от мотивите включени в предложението са, че след завършването на булевард "Васил Левски" в прилежащите участъци са останал необлагородени пространства, които нерегламентирано се използват за паркиране на автомобили. Освен това на тези места липсва трайна настилка, което силно затруднява предвижването на пешеходците и хората с увреждания предвид неосигурената достъпна среда. Подобна е ситуацията и в квартал "Аспарухово" след реконструкцията на булевард "Народни будители". В този район недостигът на паркоместа ще бъде компенсиран чрез изграждането на паркинг при блок 51, улица "Балкапан".

Целта е да бъдат изградени максимален брой паркоместа в близост до жилищни блокове и осигуряване на безопасно предвижване на живущите в тези райони. С изграждането ми ще бъде положена трайна настилка, ще бъдат изградени системи за отводняване на пътното платно и ще се подобри достъпността на средата за хората в неравностойно положение.

Необходимите средства в размер на 939 336 лева с ДДС ще бъдат осигурени от бюджета на Община Варна за 2019 г. като компенсирана промяна.