Акцията започва на 15-и ноември

Акцията започва на 15-и ноември

Акция по разчистване на излезли от употреба моторно-превозни средства от улици и паркинги във Варна започва на 15-и ноември, съобщи Младен Иванов, директор на общинското предприятие "Паркинги и синя зона" в морския град.

Екоинспектори ще маркират старите коли със специални стикери. Мярката важи за моторни превозни средства, които не са в движение, със стари регистрационни номера или не са преминали технически преглед през последните 2 години. Собствениците им ще трябва да ги преместят в имоти, които са частна собственост, или да ги предадат за разкомплектоване на лицензирана фирма.

В противен случай, излезлите от употреба автомобили ще бъдат принудително премествани с техническо  средство  тип "паяк" на паркинга в южната промишлена зона под Аспаруховия мост. Там ще могат да останат в срок до три месеца. През този период собствениците им ще могат да ги приберат след като платят за репатриране и отговорно пазене. Ако автомобилите не бъдат потърсени, ще бъдат предавани за разкомплектоване на лицензиран оператор.

От 2014 година до момента служителите от звеното за "Репатриране на излезли от употреба моторин превозни средства" към общинското предприятие са изготвили констативни протоколи за 1148 стари коли, 131 са репатрирани на общинския паркинг.

Сигнали за излезли от употреба автомобили могат да се подават на signali@varna.bgop_parkingi@abv.bg или на телефон 052/820 921.