Средствата за изграждането са заложени в бюджета на Варна за настоящата година. Снимката е илюстративна

Средствата за изграждането са заложени в бюджета на Варна за настоящата година. Снимката е илюстративна

Във Варна строят нови ясли и градини с 679 места. Те ще бъдат разкрити след изграждането на 12 нови сгради и пристройки. Средствата за тях са заложени в проектобюджета за 2021 година - в размер на 31,2 млн. лева, осигурени по програма на Министерството на образованието и науката. Участието на общината е в размер на 10 млн. лева дългово финансиране. Мащабното развитие на образователната инфраструктура в морската столица предвижда изграждане на:

Три нови сгради:

- Детска градина за 4 групи, с физкултурен салон, кухненски блок и котелно стопанство на улица "Хъшове" №2;

- Детска градина за 6 групи "Слънчогледи", по плана на 12 м. р., район "Приморски";

- Детска градина №48 "Ран Босилек", село Тополи, която е предвидена за 6 групи (1 яслена и 5 градински)

Три пристройки:

- Нов корпус за 3 групи, физкултурен салон и площадки за игра на открито към ДГ №17 "Д-р Петър Берон";

- Нов корпус за 4 групи към ДГ №39 "Приказка"- ІІ-ри м. р., кв. "Владислав Варненчик";

- Пристройка за две яслени групи към съществуващите сгради на детска ясла №7 "Роза";

Нови сгради за три училища:

- Гимназията с преподаване на чужди езици ПГЧЕ "Йоан Екзарх";

- Проект за изграждане на нова профилирана природоматематическа гимназия (ІІІ ПМГ "Акад.Методий Попов");

- Изграждане на начално училище за ученици от І-ви до ІV-ти клас с 2 подготвителни групи в имот на ул. "28-ма"  в кк "Св. Св. Константин и Елена" 

Нови корпуси за три училища:

- VII СУ "Найден Геров", ул. "Царевец" №1;

- Реконструкция и надстрояване на СУ "Св. Климент Охридски";

- Разширение на училище ОУ "Васил Друмев", пристройка към съществуваща сграда;

В капиталовата програма на Община Варна са заложени средства за проектиране и извършване на основен ремонт на бившия Дом за деца лишени от родителска грижа "Другарче", който ще бъде превърнат в модерна детска градина - трети корпус към ДГ 17 "Д-р Петър Берон". Основен ремонт, въвеждане на мерки за подобряване на енергийната ефективност и изграждане на две пристройки с асансьор е предвиден в детска ясла № 5 "Чуден свят". Основен ремонт на съществуващата сграда, въвеждане на мерки за енергийна ефективност на детска ясла ще има и в № 7 "Роза".

В две училища и четири детски градини ще бъдат изградени нови спортни и игрови площадки - ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", Първа езикова гимназия, ДГ 14 "Дружба", ДГ 44 "Валентина Терешкова" - филиал,  ДГ 51 "Ран Босилек" село Константиново и детската градина в село Звездица.